Artdatabanken rödlistar skogshare, som trängts undan av fälthararna och snöfria vintrar. Det kan i sin tur påverka harjakten. Naturvårdsverket ska utreda mer innan det blir besked i jakttidsförordningen om allmän jakt på skogs- och fälthare.
Foto: Shutterstock Artdatabanken rödlistar skogshare, som trängts undan av fälthararna och snöfria vintrar. Det kan i sin tur påverka harjakten. Naturvårdsverket ska utreda mer innan det blir besked i jakttidsförordningen om allmän jakt på skogs- och fälthare.

Skogshare ses som nära hotad

Skogshare rödlistas av Artdatabanken eftersom arten ses som nära hotad. Det gör att harjakten kan stoppas i Sverige. Redan tidigare stod det klart att Naturvårdsverket vill utreda hur det blir med allmän jakt på skogshare eftersom arten inte längre har gynnsam bevarandestatus.

Det gör även att Naturvårdsverket avvaktar med att bestämma om jakttiderna för fälthare. Rödlistningen av skogshare kan innebära att det blir jaktförbud, eller andra restriktioner i jakttidsförodningen, när det gäller var och när harjakt tillåts.
Henrik Thurfjell på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, jobbar med Artdatabanken men kan inte säga hur många skogsharar det finns. Med bland annat stöd av Jägareförbundets avskjutningsstatistik görs ändå bedömningen att skogsharen är nära hotad. Från att det fälldes cirka 180 000 skogsharar per år i mitten av 1980-talet rasade det ned till cirka 14 000 fram till 2018.

Minskad jakt ”antyder” färre harar
– Det faktum att andelen skogsharar som fälls minskat jämfört med antalet fältharar antyder att det faktiskt skett en minskning av antalet skogsharar över tid. kommenterar Henrik Thurfjell.
I övrigt stöder sig Henrik Thurfjell på Svensk häckfågeltaxering, ett projekt med testrutor som är en kvadratkilometer stora. Där syns att det är färre skogsharar. I övrigt är det de spillningsinventeringar som utförts av Grimsö viltforskningsstation som ligger till för rödlistningen.
– Sammantaget tyder allt på att skogsharen minskar i antal. Vi vet inte riktigt hur fort det går, men vi ser det som rimligast att minskningen under en tioårsperiod överskrider 15 procent men underskrider 30 procent, vilket gör att skogsharen klassas som nära hotad, sammanfattar Henrik Thurfjell.

Hotas av snöbrist och fältharar
– Skogsharen hotas av klimatförändringen och av konkurrens med fältharen, som är en främmande art i Sverige, tillägger han.
Vintrar utan snö gör att predatorer lätt ser de vita skogshararna. Och där det finns fältharar är det omvittnat att de tränger undan skogshararna.
Fälthararna, som är större i storlek, tar över de mest näringsrika biotoperna. De konkurrerar även ut skogshararna under parningstiden. Avkommorna blir då hybrider, vilket i sin tur gör att skogshararna börjar försvinna även genetiskt.

Kanske skogsharar kvar i fjällen
Henrik Thurfjell tror att klimatförändringen och fälthararnas fortsatta expansion gör att skogshare på sikt möjligen finns kvar i fjällen och Norrlands inland.
Stoppad jakt spelar ingen större roll eftersom det ändå är så få skogsharar som fälls, anser han och gör därmed samma bedömning som JRF.
Jägarnas Riksförbund, JRF, har i sin tur varnat för att stoppad harjakt i sin tur kan hota de svenska stövarraserna, eftersom framtiden för dessa jakthundar redan är hotad av vargstammen.

Vill värna om jakten på skogshare
Eftersom fältharens expansion kan spela en stor roll för skogsharens minskning är det viktigt att värna även om jakten på skogshare, resonerar JRF.
– Båda arterna jagas i stor utsträckning samtidigt och med samma hundar, konstaterar Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på JRF.
Under stora delar av året är det dessutom svårt att skilja de två arterna åt.
– Därför är det viktigt att jakttiderna är de samma i möjligaste mån för att undvika att jägare hamnar i oklara rättslägen, kommenterar Jens Gustafsson.
Jakt & Jägare skrev om den hotade harjakten och stövarnas ovissa framtid här: