Foto: Mostphotos Trädgårdsföreningen i Göteborg är en av Europas bäst bevarade 1800-talsparker.

Tio fältharar får skjutas i centrala Göteborg

Skogssällskapet Förvaltning har fått tillstånd för skyddsjakt på tio fältharar som orsakar skador på träd, buskar och blommor i parken Trädgårdsföreningen i Göteborg.

Trots att Trädgårdsföreningen är inhägnad med staket och grindar riskerar fältharar att göra stor skada på växterna i stadsparken i centrala Göteborg, då den är ett populärt besöksmål och grindarna inte kan hållas stängda dygnet runt.

Därför har Skogssällskapet Förvaltning ansökt om och beviljats skyddsjakt på tio fältharar. Det är tredje året i rad som liknande beslut har tagits av länsstyrelsen i Västra Götaland.

Ska jaga nattetid

Jakten får utföras dygnet runt och med rörlig belysning, men på grund av alla besökare kommer den att bedrivas nattetid.

Några krav i skyddsjaktsbeslutet är att det är smyg- eller vaktjakt som är tillåtet och endast när flera djur är samlade. Vid varje skottillfälle får det fällas max en fälthare, för att uppnå maximal skrämseleffekt.

Skyddsjakten får pågå till och med den 31 augusti 2024.