Trots att rennäringen upplever stora problem med örn under kalvningstiden är det svårt att få skyddsjakt på dem.
Foto: martellostudio / Shutterstock.com Trots att rennäringen upplever stora problem med örn under kalvningstiden är det svårt att få skyddsjakt på dem.

Skyddsjakt på örn svår att få

Under den senaste tiden har bilder på renkalvar som rivits av örn spridits via sociala medier, skriver Sameradion. Trots att problemet är stort är det svårt att få skyddsjakt på örn.

Under kalvningstiden har renskötare stora problem med att örn tar kalvarna och får därför ofta vakta hjorden dygnet runt. Trots att detta ställer till det för samerna är det svårt att få skyddsjakt på örn.
Per Risberg på Naturvårdsverket, den instans som beslutar om skyddsjakt på örn, känner inte till att någon ska ha blivit beviljad skyddsjakt på örn under de senaste 15 åren.
– Vi får in väldigt få ansökningar och än så länge har ingen uppfyllt kriterierna för att skyddsjakt ska kunna beviljas. Det är viktigt att pröva andra lösningar och det förstår jag kan vara väldigt svårt inom renskötseln. Det är också viktigt att dokumentera så mycket som möjligt så att vi får någonting att arbeta med, säger Per Risberg till Sameradion.