Maria Hörnell-Willebrand i Japan för att observera fjällripor. De svenska riporna får ett ”normaldåligt” år på grund av högre predatortryck.
Maria Hörnell-Willebrand i Japan för att observera fjällripor. De svenska riporna får ett ”normaldåligt” år på grund av högre predatortryck.

SLU-expert: ”Normaldåligt ripår”

– Riptillgången i år är inte extremt dålig, utan det ser ut att bli ett normaldåligt år både för fjäll- och dalripan. Många jägare uppfattar nog att det är ont om ripa men ur ett ekologiskt perspektiv är det ingen katastrof.

Det säger Maria Hörnell-Willebrand från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som arbetar med ripinventering.

Inventeringsarbetet pågår för fullt. Resultaten från olika håll i landet ska vara inne till den 15 augusti. Maria Hörnell sammanställer sedan det hela till den 20 augusti.

Många har fruktat att den kalla och blöta sommaren slagit hårt mot ripkycklingarna. Men enligt Maria Hörnell-Willebrand är inte vädret den främsta orsaken till att riptillgången fluktuerar mellan åren, utan det är predatortrycket.

”Hellre våt och liten än fet”
– Vädret har inte så stor betydelse för riporna som man kan tro. Det är bättre att vara liten och våt och kall, men inte bli uppäten, än att vara tjock och fet och varm men bli till mat åt något rovdjur, säger hon.

I fjol var det gott om lämmel, vilket medförde den bästa föryngringen för ripan på flera år. Rovdjuren hade helt enkelt mycket annat att äta och riporna fick vara ifred.

Ripor i fokus för predatorer
Det goda lämmelåret gjorde att predatorerna hade gått om mat vilket fick till följd att de fick många ungar. När tillgången på lämmel minskade i år har istället riporna kommit i fokus för rovdjuren. Det är det som nu visar sig.

Predatortrycket mot fjällripan handlar främst om rovfågel medan dalripan i första hand är utsatt för marklevande rovdjur.