– Sluta jaga jägare och skyttar i Sverige, uppmanade m-politikern Sten Bergheden till inrikesminister Mikael Damberg (S), vilket gav applåder i riksdagen. I övrigt i duellen om en ny vapenlagstiftning erkände Damberg till slut att anpassningen till EU:s nya vapendirektiv ger ”en del stök och bök” för skyttarna.
Foto: Lars Beckman (M)/Twitter – Sluta jaga jägare och skyttar i Sverige, uppmanade m-politikern Sten Bergheden till inrikesminister Mikael Damberg (S), vilket gav applåder i riksdagen. I övrigt i duellen om en ny vapenlagstiftning erkände Damberg till slut att anpassningen till EU:s nya vapendirektiv ger ”en del stök och bök” för skyttarna.

”Sluta jaga skyttar” fick applåder i riksdagen

Vid tisdagens duell i riksdagen mellan inrikesminister Mikael Damberg (S) och Sten Bergheden (M) fick m-ledamoten applåder för en salva om att sluta jaga de legala vapenägarna i Sverige.

Sten Bergheden pekade på att polismyndigheten laddar för att skriva en ny författningssamling som förbjuder rörligt skytte på skjutbanorna.
– Hör och häpna! Man tittar på om det ska förbjudas eller inte att skjuta i vissa ställningar ute på skjutbanor. Detta har inte varit något problem och kommer inte att vara något problem. Ändå ägnar sig regeringen eller polisen, med regeringens goda minne, åt detta arbete. Se till att komma till rätta med terrorverksamheten och sluta att jaga jägare och skyttar i Sverige, uppmanade m-politikern, vilket gav applåder.

Regeringen ingriper inte om skjutbaneregler
I ett skriftligt svar på frågan om att förbjuda rörligt skytte på skjutbanorna svarade inrikesministern i tisdags att regeringen inte gör något i frågan.
”Hur Polismyndigheten väljer att utforma sina föreskrifter är upp till myndigheten att besluta om så länge föreskrifterna håller sig inom det bemyndigande som myndigheten har fått. Polismyndigheten beslutar även självständigt hur den ska utforma sina allmänna råd. Jag har därför inte för avsikt att vidta någon åtgärd med anledning av Polismyndighetens pågående översyn av aktuella föreskrifter och allmänna råd”, svarade Mikael Damberg.

Inte nöjd med svaret
Sten Bergheden är inte nöjd med inrikesministerns svar.
– Jag ser med stor oro på att ministern och regeringen intar en så passiv roll när det gäller nya föreskrifter för landets skjutbanor. Jag anser att frågan är så viktig och hotar flera skjutbanor och skytteverksamheter så att den behöver lyftas upp till regeringen och riksdagen för ett avgörande, kommenterar Sten Bergheden till Jakt & Jägare.
Det är inte bara det dynamiska skyttet som hotas av krav på fasta skjutplatser och förbud mot förflyttning på skjutbanan. Det kan även beröra jägarnas träningsskytte, till exempel för Björnpasset och Vildsvinspasset.
Under interpellationsdebatten om översynen av vapenlagstiftningen vägrade Mikael Damberg erkänna att regeringen vill gå längre än vad som krävs för att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s nya vapendirektiv.

Vapenbrott att ha för stora magasin
Bland annat innebär lagrådsremissen att det blir ett vapenbrott att ha pistolmagasin som rymmer mer än 20 patroner, eller magasin till halvautomatiska studsare för mer än tio patroner. Den som till äventyrs får licens på ett sådant magasin måste få tillståndet förnyat efter fem år, enligt lagrådsremissen. Även jägare som till exempel har högkapacitetsmagasin för övningsskytte med halvautomatiska .22-studsare berörs.
Det blir även omfattande krav på märkning av olika vapendelar, även om äldre vapen köps in från utlandet eller till exempel om en ny pipa eller ett nytt slutstycke beställs.

”Stök och bök” för skyttar
Mikael Damberg erkände till slut att de föreslagna åtstramningarna innebär ”en del stök och bök för sportskyttet och målskyttet”.
– Vi kan inte komma ifrån att beskriva det så eftersom vapendirektivet ställer dessa krav. Vi försöker nu implementera vapendirektivet för att inte hamna i en bötfällningsdiskussion där Sverige eller ytterst våra rättsvårdande myndigheter måste betala till EU för att vi inte sköter våra förpliktelser. Men vi ska inte göra en stor överbyråkrati kring detta, förklarade inrikesministern.

Varnade för att regeringen blir nedröstad
Sten Bergheden konstaterade i sin tur att regeringen visst är beredd att ”krångla till det mer än EU kräver”. M-riksdagsledamoten pekade bland annat på att halvautomatiska studsare i vissa fall ändå hamnar i kategori A för förbjudna automatvapen.
Applåderna i riksdagen var dessutom en varning till regeringen att vapenlagen kan bli nedröstad.
– Min önskan är att regeringen ser över detta innan det hamnar i skarpt läge och blir nedröstat i Sveriges riksdag, deklarerade Sten Bergheden.

Hela debatten finns här: