Foto: Shutterstock Enligt länsstyrelsen är det konstaterat att det skett föryngringar i två av åtta sörmländska vargrevir.

Sörmland: Vargvalpar födda i två revir

Länsstyrelsen i Sörmland konstaterar att det fötts vargvalpar i Axsjö- och Ösjöreviret. Hur många ungar det rör sig om går dock inte att säga innan inventeringen som startar den 1 oktober är klar.

Det är med hjälp av kameror som länsstyrelsen i Sörmland har kunnat fastslå att det har skett en vargföryngring Axsjöreviret, som ligger utanför Eskilstuna.

Men antalet valpar går det inte att bestämma ännu. Länsstyrelsen avvaktar därför varginventeringen för att avgöra hur många ungar som det rör sig om.

En ny individ

Dessutom visar spillningsanalys, med koppling till ett forskningsprojekt angående vargens födoval, att en ny individ rör sig i Ösjöreviret, sydost om Malmköping. Individen är en avkomma till Ösjöparet och föddes 2022.

Detta medför att Ösjörevirets status kommer att ändras från ”revirmarkerande par” till ”familjegrupp med föryngring” för inventeringssäsongen 2022/2023.