Under älgjakten ökar viltolyckorna

Den 8 oktober börjar älgjakten i södra Sverige. Detta innebär att fler människor rör sig i våra skogar. Som följd av detta kommer även djurens aktivitet öka och mer vilt kommer att passera våra vägar. Drygt 40 procent av årets älgolyckor i Sverige sker just under perioden september-november.

Varje år sker mer än 30 000 viltolyckor runt om i Sverige. Det innebär att varannan trafikolycka som sker är en kollision med vilt. En stor del av dessa sker under älgjaktssäsongen på hösten. Även om det har gjorts mycket runt vägarna för att minska riskerna för viltolyckor, såsom viltstängsel och viltpassager, så ligger fortfarande ett stort ansvar på bilisten för att undvika viltolyckor.

– Fordonets hastighet har en klart avgörande roll i för att undvika kollision med vilt, säger Andreas Seiler, fil.dr. Sveriges lantbruksuniversitet.

Den enskilda bilisten kan alltså själv minska risken för viltkollision och öka marginalerna mot allvarliga skador. Älgskadefondsföreningens informatör Andreas Lindfors rekommenderar följande tre enkla hållregler:

Sänk farten.

Du upptäcker lättare faran och du undviker kollisionen lättare, om du sänker farten. Dessutom minskar du risken för allvarliga skador.

Vidga synfältet.

Sök av vägens närområde för att på så sätt lättare upptäcka ett vilt i tid. Var extra uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.

Använd bilbältet

Om olyckan är framme, kan bilbältet vara skillnaden mellan liv och död.

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att minska antalet viltolyckor. Föreningen är en av de ledande aktörerna inom vilt- och trafiksäkerhet. Verksamheten inriktar sig på att informera allmänheten om viltolycksrisken samt att påverka berörda aktörer för att förebygga viltolyckor. Föreningen har cirka 84 000 medlemmar från Smygehuk till Haparanda.