I augusti tilldelade Naturvårdsverket Mårdhundsprojektet ett första uppdrag – att bekämpa invasiva främmande ryggradsdjur på land.
Foto: Naturvårdsverket I augusti tilldelade Naturvårdsverket Mårdhundsprojektet ett första uppdrag – att bekämpa invasiva främmande ryggradsdjur på land.

Utrotning av invasiva arter lejs ut

För att effektivisera arbetet med att utrota främmande invasiva djur- och växtarter gör Naturvårdsverket nu upphandlingar av nationella ramavtal som kan utnyttjas av både verket och länsstyrelserna.

Den 1 januari 2019 fick länsstyrelserna det operativa ansvaret för att bekämpa invasiva arter. Nu tar Naturvårdsverket fram ramavtal som underlättar för länsstyrelserna att anlita entreprenörer och specialister i bekämpningsarbetet.
– Förhoppningen är att bygga ett nätverk av proffs, vissa på växter och andra på djur, som effektivt kan bekämpa invasiva främmande arter i vår natur och bidra till att utveckla nya metoder att hantera de här arterna på, säger Anna Sandström, miljöjurist på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Uppdrag till Mårdhundsprojektet
Ett första uppdrag tilldelades i augusti Svenska Jägareförbundet som genom Mårdhundsprojektet ska bekämpa invasiva främmande ryggradsdjur på land. Arterna som det handlar om är mårdhund, bisam, gulbukig vattensköldpadda, amerikansk kopparand, nilgås, sibirisk jordekorre och tvättbjörn, men även andra invasiva främmande ryggradsdjur som kan komma in i landet.
Under hösten kommer Naturvårdsverket också att gå ut med en upphandling av åtgärder mot invasiva främmande växter på land. Den gäller både EU-listade invasiva främmande växter som jätteloka och gul skunkalla, och olistade arter som parkslide och vresros.

Vill få ansökningar
– Vi vill få ansökningar från hela landet. Både större och mindre leverantörer och både de med expertkompetens på svårhanterade arter och de med praktiskt kunnande om bekämpning av flera av de aktuella arterna, säger Anna Sandström.