Ingen varg är fälld i Siggefora, men nu avslutas skyddsjakten.
Foto: Shutterstock Ingen varg är fälld i Siggefora, men nu avslutas skyddsjakten.

Vargjakten i Siggefora avslutas

Beslutet om skyddsjakt på en varg i Siggeforareviret väster om Uppsala går ut i dag. Nu meddelar länsstyrelsen att myndigheten inte avser att förlänga skyddsjakten igen, trots att ingen varg är fälld.

Den var den 3 september som länsstyrelsen i Uppsala län beslutade om skyddsjakt på en varg, efter att ett flertal vargangrepp på tamdjur hade inträffat under kort tid inom reviret.
Länsstyrelsen gjorde bedömningen att risken för ytterligare allvarlig skada var stor och att det på kort sikt saknades andra lämpliga lösningar.
Sedan dess har fler angrepp ägt rum och skyddsjakten förlängts vid ett tillfälle, till i dag, den 15 oktober.

Risken för angrepp minskar
– Vi kan konstatera att vi sedan den 11 september inte haft några vargangrepp på tamdjur i området, och nu börjar också betessäsongen lida mot sitt slut, vilket gör att många djurägare tar hem sina får för vintern. Det gör att risken för ytterligare angrepp och allvarlig skada minskar för varje dag som går, säger Sebasitan Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen ett pressmeddelande
Länsstyrelsen bedömer nu att kriterierna för skyddsjakt inte längre är uppfyllda och därför förlängs inte skyddsjakten ännu en gång.