Vildsvinens framfart är inte bara negativt för markägare, det påverkar även klimatet.
Foto: Suzanne Fredriksson Vildsvinens framfart är inte bara negativt för markägare, det påverkar även klimatet.

Vildsvinens bök påverkar klimatet

Att vildsvin skapar problem är inget nytt och då tänker man kanske i första hand på stora skador inom lantbruket. Men vildsvinens bökande har även stor inverkan på klimatet.

Det är Vetenskapsradion som rapporterar om australiensisk forskning
publicerad i den vetenskapliga tidskriften Global ChangeBiology. Resultatet är häpnadsväckande. Forskarna uppskattar att vildsvinens klimatpåverkan är större än från en miljon bilar.

Frigör kol
Med hjälp av populationsmodeller har forskarna kartlagt vildsvinens klimatpåverkan över fem kontinenter. Tidigare kunskap om koldioxidutsläpp från jord ligger till grund för uppskattningen av mängden kol som frigörs och släpps ut i atmosfären när vildsvinen bökar i jorden efter mat.