Korpen bör jagas, både av tradition och för att de är ett problem för många tamdjursägare, enligt en motion från Cecilia Widegren (m).
Korpen bör jagas, både av tradition och för att de är ett problem för många tamdjursägare, enligt en motion från Cecilia Widegren (m).

Vill se över jakt på korp, morkulla, gäss och björn

Cecilia Widegren (m), riksdagsledamot från Skaraborg, har lämnat in en motion om förändrade jaktförhållanden på korp, morkulla, gäss och björn. Hon anser att man bör kunna få undantag från EU:s fågeldirektiv och att risken för skadeskjutning på björn ska kunna minskas.

– Det måste bli bättre möjligheter att få undantag från EU:s fågeldirektiv får att både kunna behålla traditionella jaktformer samt hålla efter de fåglar som är skadedjur. I fallet korp är det speciellt viktigt att villkoren blir mer generösa då de för många tamdjursägare uppfattas som ett problem, säger Cecilia Widegren (m) i ett pressmeddelande.

Gåsjakt även på våren
Jakt på gäss borde bli tillåten även på våren för att skona jordbrukare från skadeverkningar.
– Det växande antalet gäss förorsakar stora skador på grödor och djurfoder. Jakttiderna för gäss bör ses över så att jakt på gäss även tillåts under våren då de gör som mest skada för jordbruket, säger Cecilia Widegren.

När det gäller björn anser Cecilia Widegren att skadeskjutningen upp tiil en tredjedel av avskjutningen inte är tillfredsställande. Om man i stället tillåter åteljakt skulle skadeskjutning undvikas i större utsträckning, menar hon.