– Vår rapport visar att många aktörer anser att det är krångligt att veta hur de ska se på sin verksamhet och vilka regler som gäller, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.
Foto: Mostphotos & Jordbruksverket – Vår rapport visar att många aktörer anser att det är krångligt att veta hur de ska se på sin verksamhet och vilka regler som gäller, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Viltförvaltning är inte djurförsök

Att förvalta eller övervaka vilda djurpopulationer ska inte anses vara djurförsök om det inte finns ett tydligt vetenskapligt syfte. Det föreslår Jordbruksverket i en rapport till regeringen.

Eftersom det i regelverken är otydligt vad som är förvaltningsåtgärder respektive djurförsök med vilda djur och fisk har regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att, i samråd med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, se över gränsdragningen.
Nu är Jordbruksverkets rapport klar. Den går att läsa här.

Tydligare regler föreslås
I rapporten lämnas flera förslag på hur det går att göra reglerna tydligare. Bland annat föreslås en ändring i djurskyddslagen, och ett antal olika kriterier som kan förenkla bedömningen kring vad som är förvaltning och vad som är forskning.
Förvaltningsåtgärder utförs för att förvalta eller övervaka djurbestånd. Det kan exempelvis handla om skyddsjakt, provfisken eller andra inventeringar av djur i naturen.
Djurförsök har ett tydligt vetenskapligt syfte och genomförs för att testa teorier eller hypoteser, eller för att ta fram nya teorier. Exempel på djurförsök kan vara att analysera hur olika miljögifter påverkar vilda djur eller forskning på sjukdomar hos vilda djur.

Förvaltning regleras redan
Förvaltningsåtgärderna regleras redan i annan lagstiftning och styrs ofta genom myndighetsbeslut. Och det blir både enklare och tydligare för dem som utför förvaltning om de inte regleras även i djurskyddslagen, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
– Vi bedömer inte att den relativt omfattande djurskyddslagstiftning som finns för att skydda djur i djurförsök är motiverad vid förvaltningsåtgärder, och denna hantering styrs dessutom redan av andra myndighetsbeslut, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.