Apropå rapporten från BRÅ om den illegala rovdjursjakten

Varannan varg som dör, faller offer för illegal jakt skriver BRÅ i ett pressmeddelande 07 09 17. BRÅ påstår vidare att rovdjur jagas illegalt med vapen, fällor och gift. Få brott anmäls och ännu färre gärningsmän döms på grund av den tysta acceptansen när det gäller jaktbrott. Detta går inte ihop! Hur kan BRÅ veta […]

Varannan varg som dör, faller offer för illegal jakt skriver BRÅ i ett pressmeddelande 07 09 17.

BRÅ påstår vidare att rovdjur jagas illegalt med vapen, fällor och gift. Få brott anmäls och ännu färre gärningsmän döms på grund av den tysta acceptansen när det gäller jaktbrott.

Detta går inte ihop!

Hur kan BRÅ veta hur många av de döda vargarna, som fallit offer för tjuvjägare när ingen säger något?

Vilka bevis har BRÅ för att rovdjur jagas illegalt med vapen, fällor och gift när det tigs om de påstådda brotten så till den milda grad att, BRÅ kallar det ”en civil olydnad i närmast

sensationell omfattning”?

Man skriver också att ”I och med kritiken mot rovdjurspolitiken finns det ett indirekt stöd för den illegala jakten.”

Vad har kritik mot rovdjurspolitiken med illegal jakt att göra?

Detta uttalande visar på en tydlig vilja till åsiktsförtryck!

Samtidigt anser BRÅ att politiker och myndigheter måste utveckla dialogen med de som bor i rovdjurstäta områden.

Hur skall den som är kritisk till rovdjurspolitiken våga föra en dialog med makthavarna, när man vet att ens åsikter kan leda till att underrättelsetjänst, Säpo och informatörer kopplas in?

BRÅ anser att, man för att underlätta polisens och åklagarnas arbete bör kriminalisera något man kallar förberedelse och försök till illegal jakt.

Vad innebär orden ”förberedelse till illegal jakt”?

Förbereder man illegal jakt, om man tar med vapen ut i beteshagen för att kunna avliva skadade tamdjur när man sett rovdjur i markerna?

Kan man bli åtalad för förberedelse till illegal jakt om man talar om att man kommer att försöka skydda sina tamdjur vid ett rovdjursangrepp?

Eller vad menar BRÅ?

I pressmeddelandet från BRÅ finns rubriken ”Fakta”.

Där kan man bland annat läsa att under en tioårsperiod dömdes sammanlagt 21 personer för illegal jakt på rovdjur och jakthäleri. ”Det innebär att någon fälls för mindre än en procent av brotten.”

En enkel matematisk uträkning ger vid handen att, det skulle ha begåtts mer än 2100 jakt– och jakthäleribrott under denna tioårsperiod. Under samma tidsperiod har forskarna redovisat ett mycket lågt antal djur när det gäller rovdjursstammarna.

Hur kommer det sig då att rovdjursstammarna stadigt växer?

Det mest skrämmande i rapporten är BRÅ:s förslag till makthavarna att, för att avslöja illegal jakt, använda underrättelsetjänsten och informatörer.

Dessutom anses illegal jakt ha politiska inslag och då kan Säkerhetspolisens kompetens komma till användning.

När man läser dessa rader blir man verkligen rädd och ser för sig Hitler-tysklands SS-män och Italiens ”brunskjortor” och starten på förföljelserna av judarna…

BRÅ vill tydligen ha ett samhälle där medborgarna inte skall kunna tala fritt med grannar och vänner utan att undra vem som är informatör eller i tjänst hos Säpo.

Rättssäkerheten är verkligen i fara om makthavarna använder sig av de råd och förslag BRÅ lämnat i sin rapport.

Anne-Christine och Stig Engdahl, Ed