Namnbyte ingen bra lösning

Ska vår organisation fortsätta heta ”Jägarnas Riksförbund” eller byta namn till ”Riksjägarna”.
Vi närmar oss Jägarnas Riksförbunds årsstämma, där ett ödesdigert val kanske görs.
Att namnfrågan är utomordentligt viktig tror jag att alla är överens om. Därför är det ännu viktigare att rätt beslut tas på stämman, skriver Lennart Abrahamsson, JRF-ordförande i Västmanland.

Bakgrunden till motionen att byta namn till Riksjägarna sägs bland annat vara problem med sammanblandning med andra organisationer och orsaken skall vara vårt nuvarande namn.

Dessa argument är för mig inte alls tillräckliga och nog bärande skäl för ett eventuellt namnbyte. Nej, om vi har problem med att ”få ut” vårt rätta namn hittas orsaken på annat håll.

Egentligen tycker jag det är mycket konstigt att slopa ett namn som förbundet haft sedan starten 1938. Våra föregångare har kunnat hantera namnet med den äran. De har gjort att vi i dag med stolthet kan säga att vi är medlemmar i Jägarnas Riksförbund. Men nu plötsligt klarar vi inte av att ”bära namnet vidare” till kommande jägare och medlemmar. Det här tycker jag kräver en riktig och lång eftertanke före årets stämma.

Vi har ”trots” vårt nuvarande namn ökat vår medlemskår under de senaste fyra åren med sagolika 40 procent. Det är unikt i dagens läge, när de flesta organisationer har problem med sjunkande medlemssiffror.

Det här pekar mot att det inte är något fel på vårt namn, Jägarnas Riksförbund.

Röstar man på stämman för ett namnbyte på de grunder som presenterats som skäl i motionen? Då måste det betyda att man har uppfattningen att vi har missat ett stort antal nya medlemmar. Det innebär att om man röstar bifall till motionen så anser man att den medlemsökning vi haft under de senaste fyra åren är för låg och skulle ha varit ännu större om förbundet haft namnet ”Riksjägarna”.

Men, tänk om det inte skulle ha varit så. Någon plan för att säkerställa önskat utfall har jag heller inte sett till. Det är nog ändock lite för enkelt att tro att allt enbart sitter i ett nytt namn.

Om man röstar på stämman för ett namnbyte så räcker det inte bara med att avge en röst på stämman. Man måste även vara beredd att axla det väntande jobbet med att överträffa nuvarande medlemsökningstakt. Det anser jag blir en svår nöt att knäcka.

Det är således ett mycket stort ansvar alla ombud på årets stämma har, nämligen att se till att rätt beslut tas i namnfrågan.

Frågan kan faktiskt vara avgörande för vår fortsatta framgång. Därför jag vill uppmana alla att verkligen ”tänka till” före röstningen, om ni verkligen tror och tar ansvaret för att vi når ännu större framgångar tack vare ett annat namn.

Väl mött på stämman,

Lennart Abrahamsson,

ordförande, JRF Västmanlands läns distrikt