Ryska gener i vargstammen

Kan Naturvårdsverket och Grimsöforskarna svara på följande: Är det överhuvudtaget förenligt med god vilddjurshantering och naturvård att avla fram en vargstam med så tveksam genetisk sammansättning som Naturvårdsverket, Grimsö med Olof Liberg själva påpekar? Varför ska en rysk vargstam, som är extremt inavlad, få etablera sig i Sverige? Om jag förstår saken rätt finns inte […]

Kan Naturvårdsverket och Grimsöforskarna svara på följande: Är det överhuvudtaget förenligt med god vilddjurshantering och naturvård att avla fram en vargstam med så tveksam genetisk sammansättning som Naturvårdsverket, Grimsö med Olof Liberg själva påpekar?

Varför ska en rysk vargstam, som är extremt inavlad, få etablera sig i Sverige?

Om jag förstår saken rätt finns inte dessa problem i Ryssland, som de svenska vargarna härstammar från. Alltså vore det väl lämpligt att återföra dessa individer till hemlandet för att få nytt blod och gärna låta dem få stanna i sitt forna hemland.

Naturvårdsverket och Grimsö lägger ner enorma resurser på få fram en extremt inavlad vargstam, som på sikt kommer att producera sjuka och avvikande djur.

Är detta verkligen överensstämmande med vad dessa personer borde ägna sin tid åt och skattebetalarnas pengar åt? Är det överensstämmande med internationella djurkonventioner?