Mostphotos För omkring 20 år sedan återinfördes brunbjörn i trakterna norr om Gardasjön. Nu har debatten om människors säkerhet blossat upp på allvar.

Dödlig björnattack i Italien eldar på rovdjursdebatt

En tragedi i Italien, då en joggare dödades av en björn i alpregionen Trentina-Alto Adige, har satt fokus på debatten om rovdjur. Nu kommer politiska förslag om björnsprej till de boende och björnförflyttningar.

Det är BBC News som rapporterar om 26-årige Andrea Papi som nyligen dödades av en björnhona då han var ute och joggade.

Samma björn gick till attack mot människor i samma område för 2,5 år sedan. Vid det tillfället beslutades om skyddsjakt på djuret, men en domstol stoppade planerna.

Etablera stammar

Händelserna har satt fokus på människors säkerhet i förhållande till målet att etablera stammar av skyddade arter som kan utgöra en livsfara. Brunbjörnarna planterades ut i alpregionen Trentino-Alto Adige, norr om Gardasjön, för ett par decennier sedan och är starkt fridlyst. Från att ha varit tre individer rör sig omkring 100 djur i trakten i dag.

Tanken var att de skulle sprida sig till andra regioner i Alperna, men hittills har det inte skett.

Björnen får skjutas

Nu har beslut fattats om att den attackerande björnhonan ska avlivas. Miljöminister Gilberto Pichetto Fratin föreslår att delar av björnpopulationen ska flyttas till andra platser i Italien eller utomlands.

Han tycker också att boende i utsatta områden ska få björnsprej att försvara sig med.