Av alla jaktbara arter i Finland fälldes flest ringduvor under 2018, det vill säga 263 600 individer.
Foto: Shutterstock Av alla jaktbara arter i Finland fälldes flest ringduvor under 2018, det vill säga 263 600 individer.

Finska jägare fäller mer småvilt

2018 fällde jägarna i Finland mer småvilt än under åren före. Framför allt fälldes fler skogshöns. Antalet sjöfåglar som fälldes var dock något färre än under tidigare år.

202 000 jägare jagade i Finland i fjol. Dryga 80 procent av dem jagade småvilt och 60 procent jagade hjortdjur.
– Cirka 125 000 småviltjägare fick fångst. Under detta årtionde har cirka 75 procent av småviltjägarna fått fångst årligen, men under de senaste åren har andelen minskat något. I och med att bara två av tre småviltjägare fick fångst var 2017 ett exceptionellt år. I fjol återgick situationen till det normala, berättar Leena Forsman, forskare vid Naturresursinstitutet i ett pressmeddelande från Finlands Viltcentral.

Statistik grundad på enkät
Naturresursinstitutets jaktstatistik grundar sig på en årlig enkät som 2018 skickades ut per post till 7 500 av de 303 000 jägare som betalade jaktvårdsavgift i Finland. Cirka hälften av dem som fick enkäten svarade.
Svaren visar att jämfört med 2017, som var ett exceptionellt svagt år, fördubblades antalet fällda skogshöns 2018.

Sjöfågeljägarna blir färre
Sedan 2013 har antalet fällda sjöfåglar i Finland minskat år för år och fjolårets nivå var den lägsta under hela 2000-talet. Sedan början av årtiondet har även antalet sjöfågeljägare i Finland minskat med en tredjedel.
– I fjol jagade cirka 70 000 personer sjöfågel. Mest fångade man gräsand. Krickan kom på andra plats – ungefär hälften så många krickor som gräsänder. Den tredje vanligaste sjöfågelfångsten var knipan. Under de senaste åren har fångsterna av dessa vanligaste fångstarter minskat, konstaterar Leena Forsman.

30 000 jagade mårdhund
Antalet fällda små rovdjur under 2018 var lite större än året före. Cirka 30 000 jägare jagade mårdhund och lika många jagade skogshare. Mink och räv kom på tredje plats, knappt 20 000 jägare jagade dessa arter.
Av alla jaktbara arter fälldes flest ringduvor. Cirka 30 000 jägare i Finland fällde 263 600 ringduvor.