Jakt ger högskolepoäng
  • Granngården

Jakt ger högskolepoäng

UtrikesPublicerad: 2016-10-02 07:00

Ett universitet i Kanada ger studenterna poäng inte bara för att de läser nödvändig litteratur, men också för att de följer med ut och jagar då kursämnet jakt behandlas.

Det är universitet i Manitoba som ger studenterna denna möjlighet. Jaktutövning ingår som ett delmoment i universitets undervisning om hur miljö och hur naturens resurser ska förvaltas.
Professor Rick Baydack säger till CBC news att det är viktigt att visa vilken roll jägarna spelar för att förvalta naturen. Studenterna för följa med och träffa jägare samt besöka samhällen i Kanada där jakten spelar en stor roll.
Studenterna, som kanske har vuxit upp i Kanadas storstäder, får veta att jakt är en del av hur människan har och faktiskt även nu skaffar föda.
Studenterna får följa med på fågel- och hjortjakt. De studenter som aldrig har haft ett vapen i sitt hand får följa med till en skjutbana för att lära sig behärska vapen.
Jägaren Ray Bisson, kursens mentor, säger att han är glad att direkt till ungdomarna få förmedla vad han lärt sig under många år.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB