FOTO: ARKIVBILD/SHUTTERSTOCK Rovdata har nu offentliggjort resultatet av vinterns vargräkning – som indikerar en tydlig nedgång av antalet.

Rovdata visar nedgång av norska vargstammen

För första gången på sju år finns det färre än 100 dokumenterade vargar i Norge. Det visar en nypublicerad rapport från Rovdata.

Det är Inrikesuniversitetet, Evenstad, som på Rovdatas uppdrag har tagit fram en ny rapport baserad på data från vinterns övervakning av den norska vargstammen.

Nya kullar påträffade

Inom den så kallade vargzonen i Norge, i de helnorska områdena Mangen, Setten och Östmarka, har tre nya vargkullar påträffats. Under vintern har ytterligare sex kullar hittats i gränsreviren Ulvåa, Juvberget, Kynna, Kockohonka, Kymmen och Fjornshöjden som Norge delar med Sverige.

– Sammanlagt i vinter har 16-18 vargrevir helt eller delvis påvisats inom Norges gränser, varav 9 vargflockar och 7-9 revirmarkerande par. Vargkullar har upptäckts i tre helnorska områden, en minskning med en kull från förra året, och sex kullar i gränsområden, en minskning med två från förra året, säger Jonas Kindberg, chef för Rovdata.

Rekordvintern 2017/2018 föddes åtta kullar i revir som inte delas med Sverige, i år är siffran tre. För första gången på sju år har dessutom färre än 100 vargar upptäckts inom landets gränser – en minskning med närmare 30 procent jämfört med förra året.

Betydande minskning

– 89-92 vargar är en betydande minskning från de 125-129 vargar som dokumenterades i Norge förra året, och för första gången sedan 2015-2016 har mindre än 100 vargar upptäckts i landet, säger Jonas Kindberg.

Merparten av vargarna har påträffats i sydöstra Norge i län inom vargzonen, i de östra delarna av Innlandet och Viken. Bara tre vargar har upptäckts utanför vargzonen, en i Troms respektive Finnmark och en osäker observation i Tröndelag.

Bland de 89 till 92 vargarna återfinns 26 djur som är döda, alla utom ett till följd av licensjakt. 13 av dem fälldes på den svenska sidan av gränsen i reviren Kockohonka och Juvberget. Resterande djur, inklusive ledardjur och fyra årsungar, sköts på den norska sidan i gränsreviret Ulvåa.