• Pinewood

”Stoppa vapendirektivet, Ygeman”

Men Jägareförbundet hoppade av skrivelsen från Vapensverige

AktuelltPublicerad: 2015-11-20 12:22

Representanter för jägare, skyttar samt företrädare för jakt- och vapenbranschen riktar en protestskrivelse till inrikesminister Anders Ygeman mot planerna att införa ett hårdare vapendirektiv i EU. Enligt förslaget från EU-kommissionen ska halvautomatiska vapen för civila skyttar och jägare förbjudas. Andra punkter är att begränsa den legala handeln och införa femårslicenser även för jaktvapen samt att kräva hälsokontroll av den som ansöker om vapenlicens.
Av någon anledning hoppade Jägareförbundet av skrivelsen som de övriga i samarbetsgruppen Svenskt forum står bakom. Resten i jakt- och skyttesverige skriver att regeringen måste avvisa EU-förslaget.

Här är skrivelsen om stopp för ett nytt vapendirektiv i EU:

Nedanstående företag och organisationer, samtliga medlemmar i sammanslutningen Svenskt Forum, och som sammanlagt representerar cirka 600 000 jägare, skyttar och anställda inom branschen anför följande synpunkter.
Direktivets huvudsyfte sägs vara att förhindra möjligheter att begå terrorbrott, kriminella aktiviteter och illegal hantering av skjutvapen inom EU.
Ett sådant syfte står självfallet utan appell liksom vissa behov att harmonisera vapenlagstiftningen inom unionen.
Vår bestämda uppfattning är att ändringsförslaget inte i någon del innehåller förslag till åtgärder som skulle förhindra nya terrordåd eller det massiva flödet av illegala vapen över unionens yttre eller inre gränser.
I ljuset av den senaste terrorattacken i Paris finns däremot en underton av att misstänkliggöra handel, industri och många miljoner jägare och skyttar inom EU som ett potentiellt, indirekt säkerhetshot. Enbart på grund av att de innehar och använder legitimt anskaffade skjutvapen.
Den forcerade publiceringen av ändringsdirektivet, i praktiken en arbetsdag före rådets sammanträde, kan uppfattas som ett politiskt utnyttjande av de tragiska händelserna i Paris den 13 november. Något som gränsar till brist på respekt för offren och normala demokratiska spelregler.
Vi uppmanar därför det ansvariga stadsrådet och regeringen att avvisa det aktuella förslaget intill den punkt de tekniska detaljerna i förslaget blivit genomlysta och en konsekvensanalys är genomförd och publicerad. Detta för att EU parlamentet ska ha en rimlig möjlighet att bedöma ändringsförslaget utifrån medborgarnas innehav och hantering av legala skjutvapen.
Behovet av åtgärder att motverka terror och kriminalitet borde enligt vår bestämda uppfattning tas om hand i en särskild utredning.


Christer Holmgren, enligt uppdrag
Norma Precision AB, EURENCO Bofors AB,
SPOFA jaktgrossisterna,
SVF Sveriges Vapenhandlareförening,
JRF Jägarnas Riksförbund
SPSF Svenska Pistolskytteförbundet
SvSF Svenska skyttesportförbundet
SBJF Svenska Bågjägarförbundet
SSSF Svenska Skidskytteförbundet
SVF Svenska Vapenägareförbundet
SMKF Svenska Mångkampsförbundet
I.P.S.C Sveriges Dynamiska sportskytteförbund
SMF Svenska metallsiluettförbundet
Browning Int.SA
JAGUARGRUPPEN
INTERJAKT ek.förening
Svenska bössmakargillet
Swedish Game Fair

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Namninsamling

2015-11-30 07:35

Varför måste namninsamlingen stå på engelska? Alla kan inte engelska.

11. Hela sanningen:

2015-11-25 09:06

SJF ökar med 2000 medlemmar i år, så det blir allt fler som ser fördelarna med att vara med. Samtidigt ökar även JRF, vilket är glädjande eftersom fler jägare organiserar sig. Själv föredrar jag SJF:s stil och du fördrar JRF:s, helt OK för mig, eftersom vi har olika uppfattningar.

Sedan är vi FULLSTÄNDIGT överens om synen på EU, NV, MP, SNF, WWF, SRF, APU, SWA, puh det börjar låta som när man räknade upp gamla kommunistpartier från 70-talet, visst ja, höll på att glömma V.

De är ute efter landsbygdens, renskötselns och jaktens upphörande, inget annat.

10. Björn Isaksson – inte hela sanningen

2015-11-23 16:19

Beträffande miljöextremisterna så håller jag med dig, du har helt rätt i att Miljöpartiet, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen är ytterst olämpliga i att ha maktpositioner eller ge politiskt inflytande. Men det är inte bättre ställt på unionsnivå, även där härjar tjänstemän som tycker sig ha rätt strunta i allt vad folkstyre heter. Ett sorgligt exempel på oförstånd är kommissionen själv; det är obegripligt att denna Junckerkommission föraktar sig själva och sina ämbeten till den grad att de understår sig lägga fram ändringsförslag timmar innan rådet skall sammanträda. Från en kommission med obefintliga krav på den egna vandeln har vi inget gott att vänta. Illa är också att vad kommissionen tillåter sig, det kan även de underställda regeringarna tillåta sig.
Följden har blivit att vi har en regering, som trots att den saknar befolkningens stöd och endast har en minoritet av riksdagen bakom sig, ändå inte drar sig för att på olika fula sätt söka få genom provocerande lagar när det gäller till exempel miljö och rovdjur.
Ovanpå detta så är det en regering där miljöministern uppenbart anser sig kunna strunta i miljölagstiftningen för egen del, utbildningsministern och ytterligare en minister har öppet brutit mot annat lands antiterrorlagar, etc.! Från en regering med så lågt ställda krav på den egna vandeln har vi inget gott att vänta. Och därför, Björn Isaksson, kommer vargar (och övriga rovdjur) fortsätta öka och breda ut sig ohämmat, oaktat vilken plåga det är för folk och djur. Därför att politiker som föraktar sig själva föraktar även folket. Skall det bli någon rätsida på landets utveckling så måste dessa bort från riksdag och regering.
Mot denna bakgrund är det, Björn Isaksson, allt färre jägare som begriper vad Jägareförbundet sysslar med. Jägarbloggen, som borde vara ett forum för medlemmarna att komma till tals, är i stället de ständiga försvarstalens blogg, på temat ”I motvind och uppförsbacke strävar förbundet, utan att medlemmarna förstår det, med att linda regering och riksdag kring sin tumme“.
Så länge skadedjuren ökar och jakten försvinner så blir det färre och färre som förstår. Det är således inte frågan om vad vi tycker eller inte tycker, frågan är vad som uträttas.

9. 961L

2015-11-23 13:20

Jag tror du underskattar MP, SNF, NV och övriga i rewildingrörelsen. Det vi sett hittills är bara en västanfläkt av vad som skulle hända om någon av dessa fick kontrollen över det allmänna uppdraget.
Det är inte bra nu, men alternativet är så mycket värre oavsett vad man tycker om SJF. Vi kan inte bara isolera frågan till vargstammen.

8. Björn Isaksson - utveckling?

2015-11-22 10:56

Isaksson frågar vilken utveckling vi skulle "få med NV eller, hemska tanke SNF vid rodret?". Hemska svaret är tyvärr: "Ungefär som nu"!
Anledningen till det är att vargstammen är stadd i fri förökning och fri utbredning. Fortare går det inte - inte ens med Miljöpartiet i regeringen, eller med Alliansen. Enligt EU får inte bastardvargar avlivas, vilket Vasa hovrätt tagit hänsyn till när finska jägare dömts för att ha avlivat just bastarder. Enligt Vasa hovrätt är det inte ett djurs beteende eller utseende som avgör vilken art de tillhör(!). Jag undrar hur gjorde Linné - var han tidig med dna? Hovrätten menar tydligen att arttillhörighet endast kan fastslås med DNA-analys. En tämligen revolutionerande ståndpunkt av en domstol - eller skall vi misstänka domstolens inkompetens? För precis som hovrätten konstaterar så gäller enligt EU att skydds- och straffbestämmelserna inte gäller enbart "helt rasrena vargar", till exempel gäller som varg ett djur som dna-mässigt till 99% överensstämmer med befintliga svenska bastardvargar. Detta även om djuret driver med skall och ser ut som en dalmatiner, så är det en varg. Hovrätten konstaterar ju att "de skjutna djurens DNA inte skiljer sig väsentligt från den finska vargstammens DNA".
Tok regerar i EU och i detta land.

7. Smart, nr 4.

2015-11-21 11:56

Naturvårdsverket och SNF har ju annonserat att man vill ta äver det allmänna uppdraget. Det blir säkert bättre för alla jägare.
Om SJF förlorar det allmänna uppdraget kan man förvisso stå vid sidan om och vara kritisk. Men vilken utveckling skulle vi få med NV eller, hemska tanke SNF vid rodret?

6. Svar till SJF

2015-11-21 11:56

I sak kan jag delvis hålla med dig. Men om inte Svenska Jägar Förbundet har det allmäna uppdraget vem kommer att få det då? Naturskyddsföreningen är ganska sugna att få det och då är det kört oavsett hur mycket pengar som finns i kassakistan. Annars känns det som pengar finns det så det räcker till arrende/jaktmarker och resor för förbundets toppar och deras vänner.

5. Förbundsbyte / regeringsbyte

2015-11-20 22:00

Tja , det känns som att båda är högaktuella,,,,,,

4. SJF

2015-11-20 21:05

Varför betala medlemsavgift till SJF, när dom ändå skiter i medlemmarnas intresse (jakt och med hund), när bidraget för allmänna uppdraget styr hela agendan?
Om SJF ökade medlemsavgiften med 200:-, kunde dom skita i allmänna uppdraget och till 100% jobba för medlemmarna.
Mindre merkostnad än En jaktlag.

3. Skrämmande

2015-11-20 21:05

VEM vill vara kvar som medlem hos SJF när dom väljer att stå utanför ovannämnda, otroligt viktiga protestskrivelse? Kan inte vara någon som bryr sig om jakten och skyttet i alla fall.... Tack till er som gjort den!

2. Jägarförbundet...

2015-11-20 21:05

är rädda för att tappa delar av sitt jättestora bidrag, det ärhela sanningen.
Jägarna skiter man i de är ju bara till för Jf.

1. SJF statens lakejer?

2015-11-20 15:06

Man kan undra vad Svenska Jägareförbundet sysslar med? Vilka representerar dom i den här frågan? Kan inte vara jägare när man hoppar av en sån här viktig sak. Blir det medlemsras nu så vet dom iaf varför. Bra jobbat ni andra som trycker på.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons