• Allmogejakt

Ännu fler jagar utan jaktkort

AktuelltPublicerad: 2010-02-23 02:03

Antalet jägare ökade men antalet jaktkortslösare sjönk under förra året. Sifos senaste Orvesto-mätning visar att antalet jägare ökade med 13 000 till 563 000 i Sverige. Men färre än hälften av dessa löser det lagstadgade statliga jaktkortet. Vid årsskiftet 2009-2010 hade endast 262 000 personer betalat jaktkortet för 2009. Det innebär att det var ännu fler som jagade utan jaktkort förra året.

Det statistiska materialet i Sifos Orvesto Konsument bygger på 50 000 intervjuer som gjorts vid tre tillfällen under året. Redan 2008, då antalet intervjuade var 40 000, framgick att 550 000 personer formellt ska räknas som jägare, eftersom de jagade en dag eller fler.
Detta samtidigt som antalet jaktkortslösare 2008 var 264 000.
Förra årets undersökning bekräftar – och till och med höjer – siffran över antalet jägare. 563 000 personer jagade en dag eller mer. Det går också att utläsa en del om vilka som jagar hur mycket:
– Man kan generellt säga att kvinnor och de som är yngre, mellan 15 och 24 år, jagar minst. Det är också tydligt att andelen jägare i befolkningen ökar ju mindre deras hemkommun är, säger Claes Falck på Sifo.

Yngre jägare jagar mindre än äldre
Av de totalt 563 000 jägarna jagade 199 000 mellan 1-3 dagar om året. 65 000 personer jagade 4–6 dagar, 67 000 jagade 7–10 dagar och den största gruppen, 232 000 personer, jagade mer än 11 dagar om året.
Bland de som jagade 1-3 dagar var 28 procent kvinnor och 24 procent ungdomar mellan 15 och 24 år.
Bland de som jagade mer än 11 dagar var motsvarande fördelning bara 10 procent kvinnor och 9 procent ungdomar mellan 15 och 24 år.

Jägartätast i små kommuner
Andra intressanta noteringar är:
Om man undantar den gruppen som jagar minst och enbart ser till de som jagar fyra dagar eller fler så bor 40 procent i kommuner med färre än 25 000 invånare. Ju mindre kommun, desto större andel jägare.
Rent antalsmässigt har däremot Västra Götaland flest jägare i landet – alltså fler än till exempel Stockholms län, som är större.
Den stora skillnaden mellan antalet jaktkortslösare och det faktiska antalet jägare (mer än dubbelt så många) innebär många förlorade miljoner till både viltvården och jägarorganisationerna.

Förvånande siffror
När Jakt & Jägare avslöjade nyheten första gången i juni 2009 väckte den stor förvåning både hos Naturvårdsverket, de som jobbar på Jaktkortsregistret och på Jägarnas Riksförbund, där ungdomskonsulenten Sivert Borup gav följande kommentar i juni:
– Det är naturligtvis oerhört tragiskt. Jägarnas Riksförbund får sex miljoner och Jägareförbundet 47 miljoner kronor årligen av de här pengarna. Tänk om vi kunde dubbla det, eller om vi kunde lägga lite mer pengar på eftersök. Det finns massor med saker som de här pengarna skulle kunna användas till.

Hela artikeln finns att läsa här: /se/article.php?id=385536

Jägarnas Riksförbunds information om det statliga jaktkortet:
http://www.statligtjaktkort.se/

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Men snälla J!

2010-02-25 14:38

I de 700 000 som äger vapen räknar man med även in t ex vapensamlare. Det finns ju även en mängd vapen som inte kräver någon licens, men äger du ett enkelt luftgevär, så är du också vapenägare i den föreningens ögon – eller hur.

Ska vi tala om jakt, så är det enbart vapen avsedda för jakt som är av intresse. För dessa krävs licens. Vapenlicenser är det polismyndigheten som har hand om. Det är polismyndigheten som angivit att det fanns 491 086 personer som innehade licens på ett eller flera jaktvapen i början av 2008!

24. Roslagsmormor

2010-02-25 11:02

siffrorna kommer från sveriges vapenägares förbund... 700 000

23. Gällande siffror och frågor om undersökning

2010-02-24 15:21

Det spekuleras här angående siffror, trovärdighet och tolkningar osv. Bakgrunden till Sifos undersökning är ca 50 000 människor under ett år som deltar. Det ger ett otroligt stort underlag. Det ligger även till grund för den enda vedertagna räckviddsundersökningen för tidningar. Den frågar om intressen med allt från jakt till kändisar, fiske, segling, golf och semestra i Sveige eller utomlands (naturligtvis mycket mer). (Hela frågekompendiet innefattar ca 44 sidor för att få en så träffsäker bild som möjligt)
Många frågor handlar om aktiviteter, exempel på dessa kan vara lagar vardagsmat, bakar du, går på musikal, cyklar, går på pub/bar/nattklubb etc.
Jag hoppas ni förstår att det finns otroligt många och specificerade alternativ .Frågan Jakt går in under: Nedanstående aktiviteter är ofta säsongsbetonade. Om du ägnar Dig åt dem, hur många dagar per år?
Ett av svarsalternativen är då att man JAGAR. Man kan svara Ingen, 1-3 dgr, 4-6 dgr, 7-10 dgr och mer än 10 dgr/år.
Jag kan dra parallelen till en valundersökning där underlaget är otroligt mycket mindre och ofta handlar om ett par - tre tusen människor som deltar. Exakt hur många som verkligen jagar utan att lösa jaktkortet är naturligtvis omöjligt att få fram men det kanske ger en fingervisning.
Denna undersökning görs årligen och siffrorna visar ganska likt 2009 års undersökning. Hur och varför det ser ut som det gör är kanske något att se närmre på och framför allt då från Naturvårdsverket. Vad som gäller för jaktkortet är redan länkat till här och där finns alla regler som gäller eller hänvisningar till vart det finns att hitta svar om detta.
Gällande undersökningen för räckvidd finns tidigare att se på: http://www.tns-sifo.se

Gällande vapen hittar jag ingen säker siffra men polisen har antagligen svar på detta. Det jag kunnat få svar på är att det fanns 650 000 registrerade vapenägare 2007.

22. J! Varifrån har du fått summan 700 000?

2010-02-24 13:04

Hur många av dessa ”vapenägare” äger vapen för jaktändamål? Det är ju bara det som är intressant i detta fall.

Jag säger till dig som jag skrev till T-terrier. Jag ifrågasätter INTE siffrorna, bara tolkningen av dom.

Jag har aldrig förnekat att det kan finnas jägare som inte betalar jaktkortet av olika anledning, men jag ifrågasätter att det är så många som dryga 300 000. (563 000 minus de svenskar som betalade jaktkortet).

Sedan måste jag säga att det känns lite konstigt att plötsligt vara den som försöker försvarar jägarkåren i en fråga där det ser ut som mer än halva jägarkåren inte följer de regler som gäller. Jag må vara naiv, men jag tror inte jägarkåren skiljer sig från andra grupper i samhället när det gäller att följa lagar och regler, och därför har jag reagerat på tolkningen av siffrorna.

Du själv tycks övertygad att de flesta jägare inte betalar jaktkortet vilket jag inte tycker är särskilt hedrande för kåren!

21. Kenneth

2010-02-24 11:17

Tack för din vänliga kommentar!

20. T-terrier!

2010-02-24 11:17

Jag misstänkliggör inte siffrorna, men ifrågasätter tolkningen av dom.

I artikeln står det: ”Det innebär att det var ännu fler som jagade utan jaktkort förra året”. Hur vet man det, om man inte samtidigt vet hur många av de som jagade enligt reglerna INTE BEHÖVER lösa jaktkort? Åter igen – det skulle vara intressant att få veta hur frågan var ställd kring om man jagade eller inte.
Undrar om det är någon annan i denna tråd som kan bekräfta att det inte är några ”större problem” att få licens på fler än 6 jaktvapen?

19. Till Roslagsmormor

2010-02-24 11:17

Vapenägarna är cirka 700 000 och utgör ungefär 12 % av hela den svenska väljarkåren. Vi är en intressegrupp som sammantaget är en mycket betydelsefull faktor i samhällsdebatten (Enligt Sveriges vapenägares förbund) (och polisen för den delen).
Av de som löser jaktkort kommer ett antal från utlandet också. Sen behöver man inte lösa jaktkort om man är under 18 vilket då säkert uppgår till ett antal personer vilket jag är medveten om.
Menar du att år efter år skulle ett underlag på 50 000 personer ge helt felaktiga resultat? Ett statistikt underlag som inte finns i andra sammanhang. År efter år ljuger eller tror folk de jagar. Det finns säkert en felmargfinal men tror du på allvar att 230 000 personer som jagar 11 dagar eller mer "tror" att de jagar... sen alla de som jagar 4 dagar eller mer..
Du litar uppenbarligen inte på någon form av statistik då, eller undersökningar. Okunskap har du uppenbarligen i ämnet statistik (vad som kan räknas som statistiskt säkertställt) och i faktakunskap. Det är ju inte första eller andra året dessa siffror kommer fram...det finns över tid.
Jämtlands landshövding trodde ju det räckte med att vara med i jägareförbundet så behövde man inte lösa jaktkort.... och du tror alla kan, vill, orkar betala jaktkortet. Det är inte bara naivt att tro det.
Sen att du klumpar ihop jägare som nån form av homogen grupp där alla gör lika och vet allt, kan allt och alltid följer lagen. Hur många tror du kör för fort varje dag, kör rattfull varje dag... men de klart, det är ju bara statistik och det stämmer ju inte för dig, sen att en del av dessa inte har körkort kan inte heller stämma. För har man tagit körkort då följer man lagen varje dag, året runt... för bilförare är ju lagligare än andra människor..eller...
Det enda jag kan säga. Mycket naivit!

18. Roslagsmormor

2010-02-24 10:04

Inget större problem att få licens på mer än 6 st vapen så inte tusan behöver man frugans hjälp till det...
Att du anser att så många av de kvinnor som innehar vapen skulle ha dom åt sin man säger nog mer om dina förutfattade meningar än om hur mycket du egentligen vet...
För övrigt nämner du det själv men reflekterar inte ens över och räknar med att många faktiskt bedriver jakt i lagens mening på fler sätt än med vapen i hand och om sedan endast tio procent av licensinnehavarna ett par ggr om året bedriver uppsynsjakt med någon så är du uppe i de siffror du anser som så konstiga.
Vad är så anmärkningsvärt med detta så du måste misstänkliggöra siffrorna?

17. R-mormor

2010-02-24 10:03

Jag tycker du har skrivit sakligt och korrekt i denna tråd.

16. J! Enligt ett PM från Rikspolisstyrelsen….

2010-02-23 22:24

….daterat 2008-02-14 så fanns det totalt 631025 licensinnehavare av vapen i Sverige. Av dessa hade 491086 licens på jaktvapen.

Har du andra siffror, från senare eller tidigare datum, så får du väl lägga fram dessa då.

Jo då, jag själv har löst jaktkortet vartenda år sedan 1984. Jag må vara naiv och tro att alla följer de lagar och regler som gäller. Du verkar mena att alla jägare är medvetna om oegentligheterna? Inget vidare betyg för jägarkåren.

Jag tillhör själv en av dom som fick mina licenser innan kravet på jägarexamen. Jag vet också att det finns en hel del andra som aldrig brytt sig om att ta jägarexamen. Mest äldre jägare som har egen mark att jaga på, för i de flesta fall kräver markägare/jakträttsinnehavare på mark där jakten arrenderas ut, just jägarexamen.

Läser du mitt första inlägg, så ser du att jag även tagit med möjligheten att låna vapen.

Vad skulle det vara för intressant med att veta hur många som gått jägarexamen, men inte löst licens? Är du medveten om att det t o m finns jaktmotståndare som gått igenom alla delar av jägarexamen? Några vapen – och därmed licenser – lär de inte ha införskaffat sig.

Till slut tycker jag du ska specificera vilken okunskap jag stått för i denna tråd. Möjligen då att jag trott jägarkåren om mer än du själv tycks göra.

15. Jaktkortslösare

2010-02-23 17:22

Minskar såklart när man får sina marker fördärvade av varg. Man fortsätter att betala sitt arrende trots att man slutar jaga för en gång kanske dessa hatade djur försvinner. För har man varit hundförare i hela sitt liv så törs man inte släppa sin hund där det finns varg. Vet många som i ren protest inte löser jaktkort. När man dessutom vet att en del av pengarna går till rovdjursföreningar mm då tappar man lusten, och vad ska man jaga i ett vargrevir?
Häruppe i norrland finns det fågeljakt med hund älgjakt med hund mm och rådjur skjuts det här hos mig ca 1 på 50 000 hektar!!! lodjuren har tömt markerna, och dom sista rådjuren försvinner väl nu när vargen har bildat revir här. Tror f-n att lusten för att lösa jaktkort minskar då

14. Ha ha okunskap delux här

2010-02-23 16:42

Roslagsmormor behöver nog läsa på lite här. SIffran att det skulle handla om 490 000 som har licens för ett jaktvapen eller mer stämmer inte! Siffran är högre än så, närmare 600 000 (totalt ca 700 000 vapenägare i Sverige) Nej tar du inte del i bytet behöver du ej lösa jaktkort men har du vapen och deltar i jakt så självklart, även om du inte så avlossar ett skott. Klart att det finns många som inte löser jaktkort. Du kan knappast vara jägare om du inte är medveten om att så är fallet.
Sen måste du kankse tänka ett steg längre... många kanske lånar vapen när de jagar. Lånelicens finns! Du kanske skulle se till hur många som har löst jägarexamen som inte innehar licens... det skulle vara en intressant siffra att se.

13. Som vanligt så måste Magnum m fl….

2010-02-23 15:36

…..förfasa sig över att jag kommenterar en opinionsundersökning.

Vad är det som kan gå mig emot i den här undersökningen Magnum? Att det verkar som om en massa jägare fuskar med jaktkortet?

Själv vill jag inte tro det, men du tycks ju veta – kanske egen efarenhet?

Konstig protestyttring dock, eftersom den absolut största delen av viltvårdsavgiften under alla år har gått tillbaka till jägarförbunden, och därmed varit till nytta för jägarna. Fast du har kanske bättre förslag på hur jägarnas intressen ska tillvaratas än genom att organisera sig i intresseförbund som SJF och JRF.

12. Jaha Drabbad fårägare!

2010-02-23 15:06

Var hade jag fel – förutom att det kanske inte finns någon LAG som förbjuder fler än 6 vapen för jaktändamål? Vad gör den som vill ha fler än 6 skjutvapen för jaktändamål? En del har vapnen skrivna på frugan, och innan 1985 så behövde hon inte ens ha jägarexamen för att få licens på vapnet.
Du skriver: ”Kravet på att betala viltvårdsavgift gäller även personer som deltar aktivt i jakten utan att bära skjutvapen MEN HAR DEL I BYTET.” Har man INTE heller del i bytet, så behöver man alltså inte betala jaktkortet – på något annat sätt kan jag inte utläsa detta.
Att endast ca 490 000 personer hade licens för ett eller flera jaktvapen 2008 är f ö inget antagande från min sida. Det är fakta framtaget av polismyndigheten.
Vad tror du själv om att så många som över 300 000 svenska jägare inte betalar jaktkortet fast de borde ha gjort det? Själv tvivlar jag på att de är så många som fuskar, och då med det faktiska antalet personer med licens på jaktvapen som ett av argumenten.

11. Jaktkort

2010-02-23 14:07

jaga 2 dagar med hunn ! Sen förstörde vargen jakten o det vart slutjagat hade jag vetat att det fanns varg som sprang runt i på marken då hade jag inte betalat nått jaktkort ! Sänk priset i varg län då kommer jag betala för att jaga men inte annars !

10. www.statligtjaktkort.se

2010-02-23 14:07

På den här sidan finns information kring det statliga jaktkortet.

9. Som vanligt..

2010-02-23 14:07

när någon undersökning går RMM emot, så kommer hon med allehanda funderingar om det "gått rätt till" osv.
Tämligen enahanda kritik från den damen när det gäller oppinionsundersökningar....
Kan det måhända vara så att allt fler jägare struntar i att betala statligt jaktkort, då man tycker att möjligheter till jakt begränsats så kraftigt i vargreviren. Kanske man till och med kan kalla det en protestyttring!

8. Skogvaktaren för f...!

2010-02-23 14:06

Ska vi verkligen villkåra våra licenser mer i detta stackars vapnhatande landet!??

7. Larsson i Gävleborg

2010-02-23 14:06

Fördelningen för 2008 framgår av bifogade länk. http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Sa-anvands-viltvardsavgiften

6. Kommer att bli

2010-02-23 14:06

Fler som inte löser jakt kortet. Jag 32 år gammal har funderat på att låta krutet torka i vapen skåpet 1-2 år om jag kan motstå givetvis.
Det beror på varg i markerna tänker inte lösa jakt kortet släppa hunden och ha ont i magen får jag hem kelgrisen eller. Jag hoppas på landsbygdsdemokraterna att dom kan styra upp rovdjurs politiken. Men pappfigurerna på skjutbanan kommer nog få fler hål än vanligt för skjutgalen jägare är man ju =)

5. Också kommer återigen

2010-02-23 14:05

Roslagsmormor med sina antaganden och tror sig veta eller har hör/läst! Vet inte riktigt vad du grundar dina antaganden på??Din egen mening ,Citat (Av de 490 000 utgjordes ca 32 000 av kvinnor, och säkerligen är det många av dom som inte jagar, utan enbart står för licensen på vapnen för att mannen i hushållet ska ha tillgång till fler vapen än de lagstadgade antalet.) Finns inget som heter lagstadgat i vapengarderoben, så där har du fel igen. Men här kommer några rättelser åt dig.Ett utdrag av FAP 551-3 - RPSFS 2009:13 (Vapengarderob för jaktvapen
Allmänna råd
Den s.k. vapengarderoben omfattar sex skjutvapen för jaktändamål.
Den som nyligen har avlagt jägarexamen och som således ännu inte hunnit etablera några jaktvanor bör endast i undantagsfall meddelas tillstånd till innehav av fler än fyra vapen för jaktändamål.
Vid ansökan om fler än fyra vapen bör sökanden visa att behov föreligger.
Kravet på den enskilde bör dock inte ställas alltför högt i
detta hänseende. I normala fall torde det räcka med att sökanden på
ett trovärdigt sätt kan motivera behovet med utgångspunkt från sina jaktvanor och sammansättningen av tidigare vapeninnehav.)

Citat 2 nvv hemsida.(Naturvårdsverket driver jaktregistret för att registrera jägarexamensprover och inbetalning av viltvårdsavgiften. Under jaktsäsongen 2008/09 har 264 000 löst jaktkort. Av dessa är ca 14.500 kvinnor. De län med flest svenska jägare är Västerbottens, Skåne, Norrbottens och Stockholms län.
Cirka 22 000 utländska jägare betalade jaktkort förra säsongen.)


Citat 3 nvv hemsida.( Du måste ha betalat viltvårdsavgift för att få jaga, oavsett om det gäller fällfångst eller jakt med skjutvapen. Kravet på att betala viltvårdsavgift gäller även personer som deltar aktivt i jakten utan att bära skjutvapen men har del i bytet. Det handlar till exempel om hundförare och drevkarlar. Du som är under 18 år och inte självständigt handhar skjutvapen slipper att lösa jaktkort. Befrielsen gäller den som inte hunnit fylla 18 vid jaktårets början. )

Underligt att du som kan så mycket om varg, jakt och lagstiftningar är så dåligt underättad i sakfrågor.

4. Beklagligt!

2010-02-23 10:21

Vi är alltså över 260 000 människor som förstärker NVV:s kassa! 260000x300kr=78 miljoner kr. Hur ser fördelningen ut? Vad prioriterar man på NVV, är det rovdjuren som får den största delen? Är det någon som vet?

3. Det skulle vara intressant att få veta…..

2010-02-23 10:00

….hur frågan om jakt ställdes, och hur jakt har definierats i undersökningen.

Det fanns våren 2008 bara totalt ca 490 000 personer som innehade licens för ett eller fler jaktvapen, och jag undrar om så många som ca 70 000, istället lånat vapen av någon annan.

Av de 490 000 utgjordes ca 32 000 av kvinnor, och säkerligen är det många av dom som inte jagar, utan enbart står för licensen på vapnen för att mannen i hushållet ska ha tillgång till fler vapen än de lagstadgade antalet.

Har jag inte helt fel, så behöver t ex en ”inlånad” hundförare utan bössa och utan del i bytet, inte betala jaktkortet. Ungdomar under 18 år behöver väl inte heller betala jaktkort om de jagar tillsammans med någon vuxen. Det finns säkert fler exempel när människor deltagit i jakt utan att behöva betala jaktkortet.

Säkert finns det folk som ”fuskar” med jaktkorten, men är de verkligen så många som det verkar av denna undersökning?

2. fusk ?

2010-02-23 09:59

inrätta istället statligt vargkort för de som önskar varg...500 kr per år..som går till en fond där de som fått djur vargtagna kan hämta ersättning...skulle ej inbringa så mycket troligen då stadsbor i gemen endast vill lägga pengar på nöjen =)

1. Jaktkort - vapenlicens?

2010-02-23 09:59

För att få alla till att bidraga, kunde man kanske införa ett krav om att jägarnas vapenlicenser förutsätter årligt jaktkort? Gärna med ungdoms- och pensionärrabatt!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere