• Knivar_nu

Fortsatt stoppad licensjakt på varg

AktuelltPublicerad: 2016-01-18 16:51

Idag beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte pröva inhibitionen av licensjakten på varg. Det tillfälliga stoppet i flera län kvarstår därmed tills frågan avgjorts i förvaltningsdomstolen. Jakttiden går ut hur som helst i den 15 februari. Frågan är om ärendet är klart innan dess.

Kammarrätterna i Sundsvall, Göteborg och Stockholm har fattat olika beslut med anledning av överklaganden av förvaltningsrätternas beslut i fråga om inhibition av beslut om licensjakt efter varg. Kammarrätternas beslut har överklagats till HFD (Högsta förvaltningsdomstolen).
”Förutsättningen för att HFD ska ta upp överklaganden av sådana beslut till prövning är att det meddelas prövningstillstånd. För att prövningstillstånd ska meddelas krävs att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av HFD eller att det finns synnerliga skäl till en sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på ett grovt förbiseende eller grovt misstag”, skriver HFD i ett pressmeddelande.

Vargjakten redan klar i två län
Licensjakten kunde dock genomföras i Dalarna och Gävleborg tack vare ett beslut av Kammarrätten i Sundsvall. Den delen av licensjakten är avslutad sedan alla vargar i kvoten redan fällts.
”HFD har nu funnit att det inte föreligger förutsättningar att meddela prövningstillstånd. De mål som gäller Kammarrätten i Sundsvalls beslut har avskrivits. Kammarrätternas beslut gäller därför fram till dess att förvaltningsrätterna beslutar annat eller avgör sakfrågan om licensjakt”, tilläggs det i kungörelsen.

 

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB