• Pinewood

Fortsatt stoppad licensjakt på varg

AktuelltPublicerad: 2016-01-18 16:51

Idag beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte pröva inhibitionen av licensjakten på varg. Det tillfälliga stoppet i flera län kvarstår därmed tills frågan avgjorts i förvaltningsdomstolen. Jakttiden går ut hur som helst i den 15 februari. Frågan är om ärendet är klart innan dess.

Kammarrätterna i Sundsvall, Göteborg och Stockholm har fattat olika beslut med anledning av överklaganden av förvaltningsrätternas beslut i fråga om inhibition av beslut om licensjakt efter varg. Kammarrätternas beslut har överklagats till HFD (Högsta förvaltningsdomstolen).
”Förutsättningen för att HFD ska ta upp överklaganden av sådana beslut till prövning är att det meddelas prövningstillstånd. För att prövningstillstånd ska meddelas krävs att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av HFD eller att det finns synnerliga skäl till en sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på ett grovt förbiseende eller grovt misstag”, skriver HFD i ett pressmeddelande.

Vargjakten redan klar i två län
Licensjakten kunde dock genomföras i Dalarna och Gävleborg tack vare ett beslut av Kammarrätten i Sundsvall. Den delen av licensjakten är avslutad sedan alla vargar i kvoten redan fällts.
”HFD har nu funnit att det inte föreligger förutsättningar att meddela prövningstillstånd. De mål som gäller Kammarrätten i Sundsvalls beslut har avskrivits. Kammarrätternas beslut gäller därför fram till dess att förvaltningsrätterna beslutar annat eller avgör sakfrågan om licensjakt”, tilläggs det i kungörelsen.

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Nej till frilevande varg

2016-01-20 08:35

Efter alla svek från våra så kallade folkvalda som inte vågar stå för sina politiska beslut och ett Naturvårdsverk som bara verkar för att ställa till det för djurhållare runt om i Sverige, finns bara ett mål:
att följa Jägarnas Riksförbunds stämmobeslut om nej till frilevande varg.

3. bedrövligt

2016-01-19 09:49

jag fattar inte vad dom håller på med här har jag tackor som är dräktiga som ska lamma fram på vårkanten och jag blev väldigt glad att dom skulle ta bort några vargar så att vi har lite större chans att slippa vargangrepp bor i brattforsreviret.

2. Nu fattar jag ingening!

2016-01-19 09:41

Om man nu fattar helt olika beslut i olika kammarrätter och förutsättningen för att meddela prövningstillstånd bl.a. ska vara att "ge ledning för rättstillämpningen" då förstår jag inte hur man tänker när man inte ger prövningstillstånd. Det blir liksom dålig handledning på det sättet. Förvirringen är numera än mera total!!

1. varg

2016-01-18 17:12

Men varför jävlas alla instanser och dom som överklagar. Värmland har ju mest varg utav alla län, uppemot drygt 200 vargar, alltså ganska nära vad hela sverige skall bestå av. kommentarer överflödiga. Bevarandesidan skall skämmas.Var det så här MP ville ha det? Hoppas dom far ur riksdagen nästa gång, men då har vi tyvärr över 1 000 vargar i Sverige.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB