• Allmogejakt

Konflikt om björnjakten i Jämtland

Politiker överklagar och vill öka avskjutningen

AktuelltPublicerad: 2015-07-04 12:20

Politikerna i viltförvaltningsdelegationen i Jämtland är på kollisionskurs med länsstyrelsen om björnjakten i länet. Politikerna vill skjuta 90 björnar istället för de 60 som är länsstyrelsens kvot.
– Det är många som undrar varför vi överhuvudtaget sitter med i en organisation som mest verkar vara ett spel för gallerierna, säger S-märkta kommunalrådet i Strömsund, Susanne Hansson.

De politiska representanterna i delegationen är eniga om att det behöver skjutas 90 björnar i Jämtland i höstens jakt. De överklagar länsstyrelsens beslut till Naturvårdsverket.
– Det finns några områden där antalet björnar minskat, men enligt Björnobsen är stammen totalt sett ökande. Vi måste minimera skadorna för bland annat rennäringen, säger Susanne Hansson.

Känner sig överkörd 
Som ledamot av Viltförvaltningsdelegationen i Jämtland känner hon samma frustration som ledamöter i flera andra län: Hon känner sig överkörd av länsstyrelsens tjänstemän.
– Tanken med delegationerna var ju att människor som lever nära problemen ska fatta besluten. När det kommit till kritan har vi i stort sett inte fått fatta några beslut alls, säger Susanne Hansson.

60, 70 eller 90?
Jägareförbundet har begärt att 70 björnar ska skjutas och nu ska Naturvårdsverket avgöra om det blir 60, 70 eller 90 björnar i tilldelning.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Tjänstemän

2015-07-06 13:41

Tjänstemän i alla former ska utföra de beslut som våra förtroendevalda fattat. Tjänstemän är anställda och lever med ett anställningsavta som gör att det är svårt att "avskeda" dem. Det går alltså inte att utkräva ett ansvar för deras beslut. Politiker kan däremot vi väljare "avskeda" vid nästa val och de kan hållas ansvariga för de beslut som de fattar. Enkel men fungerande och viktig demokrati. Numera backar dock våra politiker allt som oftast och skyller dåliga beslut på tjänstemannen som tagit sin makt från politiker. Tjänstemannavälde och INTE demokrati. I hela rovdjursfrågan har makten över beslut och förvaltning glidit över till tjänstemän som ofta är personligt engagera i "bevararsidan". Därför ser vår rovdjurspolitik (fr.a. när det gäller vargen) ut som den gör. Blir det inte ändring snart är våra möjligheter till ett meningsfullt och bra liv på landet snart borta - tro mig!

5. Bra Susanne Hansson !

2015-07-06 13:39

Bra att du ger uttryck för dina upplevelser och känslor. Vet flera delegater i Dalarnas län som säger samma sak.
I Dalarna får vi hoppas på en kommande bättring då nya poster blivit besatta ?

4. Problematiken

2015-07-05 13:40

när det gäller rovdjursförvaltningen i Sverige styrs av rovdjursvärnare i så gott som samtliga länsstyrelser för det är deras levebröd. Det som dom totalt missat är att dom skall vara till hjälp för människor men som mest stjälper dom möjligheten att bedriva näringar på landsbygden

3. Jo Alin nog är det intressant...

2015-07-05 13:40

Å märkligt är att även Gävleborg återigen får en tilldelning som man inte vet om man ska skratta eller gråta... 37st i HELA länet då de borde va maximalt Ljusdal Ovanåker på dom 37 å minst lika många till att skjuta i övriga delen av länet. Går jakten ännu snabbare än 4 dagar i år mån tro?

2. Alin

2015-07-04 21:33

Du har 100% rätt. Gisslan var ordet.

1. Mycket intressant

2015-07-04 17:36

Att sitta med i beslutande organ som gisslan är ett gissel. Det utnyttjas för att ge sken av att vara demokratiska beslut som tas. En demokratisk organisation inte bara lyssnar på delegaterna utan verkar i dess anda. Stå på er i Jämtland. Vi i Gävleborg stöder er.
Ingemar Alin Ordf. Jägarnas Riksförbund Gävleborg

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons