• Allmogejakt

Varning för farlig mask

AktuelltPublicerad: 2006-01-06 12:49

Svenskt natur- och friluftsliv hotas av en dödlig parasit.
Det är dvärgbandmasken som sprids främst genom insmugglade hundar.
Leif Denneberg är chefveterinär vid Statens jordbruksverk och ser ett större hot i dvärgbandmasken än i exempelvis rabiessmittan. Detta eftersom insmugglingen av hundar har ökat markant i Sverige de senaste åren.

– Tullen har gjort flera tillslag och hittat stora lastbilar fulla med hundvalpar som säljs illegalt i Sverige. Det handlar om modehundar, små chihuahuor som människor betalar 15 000 till 20 000 kronor för och bär innanför jackan, säger Leif Denneberg.
Vid de tillslag som tullen gjort är det framför allt hundsmugglare från Östeuropa som åkt fast.
Dvärgbandmasken finns i Europa söder om Sverige, närmast i Danmark.
Den har sin främsta utbredning i alpregionerna.
Hund, katt och räv är bärare av masken men drabbas inte av dess dödliga effekt. Det gör dock människa, sork och gnagare. Hos oss utvecklas äggen till ett mellanstadium, blåsmasken, som sätter sig i levern och ger upphov till en cysta, cancersvulst som växer.
– Tillståndet är livshotande för människan. I de fall där sjukdomen upptäcks i tid blir det frågan om livslång behandling, säger Leif Denneberg.
Människan riskerar att få i sig dvärgbandmaskens ägg bland annat genom bär och svamp.
Vanligt avmaskningsmedel för hundar tar död på parasiten och hindrar att den tar sig in i Sverige.
– Därför är det väldigt viktigt att människor verkligen förstår att de inte ska köpa hundvalpar på Internet eller på någon bensinstation.
– Människor ömmar kanske för små, söta valpar. Men man ska tänka på att de smugglas in av människor som ägnar sig åt organiserad brottslighet och oftast inte kan någonting om hunduppfödning.
– De här hundarna förs in i landet under vidriga förhållanden, säger Leif Denneberg.
I alpregionerna utfärdar myndigheterna råd som informerar om hur farligt det är för människor att plocka bär och svamp.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Smittorisk?

2006-03-26 13:10

Hur kan man kolla upp om man har dvärgbandmask i sig? Går det att bota inom inkubationstiden? Finns det något avmaskningsmedel för människor. Jag brukar äta mycket bär när jag är ute med hunden och undrar om det kan finnas risk att jag blivit smittad (område: Västerbotten/Västernorrland)?

SVAR:
Hittills har svenskar endast fått sjukdomen när de smittats utomlands.

Det finns information på sajten:

www.smittskyddsinstitutet.se

Sök på dvärgbandmask. Då kan du bland annat få följande fakta:

”Människan smittas genom att hon via födan får i sig maskägg. Echinokockcystorna utvecklas långsamt, och det kan dröja många år innan symtom uppträder. Dessa betingas i regel av det tryck som cystan åstadkommer på sin omgivning, t.ex. gallstensliknande symtom, om cystan är lokaliserad till levern. Cystan kan spontant brista, vilket kan vara förödande eftersom detta kan orsaka en spridning av cystinnehållet.

Behandlingen är kirurgisk, men ofta behandlar man med läkemedel dessförinnan för att försöka döda cystinnehållet.

E. multilocularis växer mer infiltrativt, som en cancer, och är betydligt svårare att behandla.

Diagnosen ställs ofta genom en mikroskopisk undersökning av cystinnehållet, i många fall kan den också ske genom ultraljud/röntgen och samtidig påvisning av antikroppar mot parasiten i patientens blod.”

med vänliga hälsningar
Anders Ljung

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons