• Pinewood
Debatt:

Hur många vargar har Sverige?

DebattPublicerad: 2015-03-11 11:19

Ingen vet givetvis hur många frilevande vargar vi har i Sverige eller ens vilken härkomst de har. Det är givetvis svårt att ha fullständig kontroll av antalet djur av någon viltart överhuvudtaget. Men mest troligt är att vi har över 2 000 vargar i landet idag, skriver Björn Smittsarve i en debattartikel.

Det sägs att den svensklevande vargstammen är en av de mest dokumenterade och välkända i världen tack vare all forskning som har gjorts på denna.
Den här artikeln skall sammanfatta en uträkning av de tillgängliga fakta som finns men som myndigheterna, det vill säga Naturvårdsverket och länsstyrelserna eller, det allmänna, inte verkar vilja använda för att visa den rätta bilden av det verkliga antalet.

Viktigt skilja begrepp
Det är viktigt att man skiljer på begreppen frilevande vargar i Sverige och svenska vargar. Den svenska vargen fångades och sköts bort på 1800- och 1900-talet och kommer aldrig att komma tillbaka i sin dåvarande färg och form.
De vargar som lever i landet idag är antingen en invandrad art eller resultatet av inplanteringen i enlighet med Svenska Naturskyddsföreningens, SNF:s, skrift Projekt Varg, stiftad på 1970-talet.
Renheten i arten är också starkt ifrågasatt då många av individerna visar tydliga tecken på omfattande inblandning av hund. Inte minst genom sin avvikande färg samt tecken av kraftigt markerade kinder och panna.

Oklara siffror
Av någon anledning så har det under många år nu, enligt det allmänna, funnits ett frilevande antal om cirka 250-370 vargar lite beroende på vem man frågar och vart man läser. Inte heller tycks det medges att stammen faktiskt växer till sig och knappt i vilken takt och i vilka antal.
Svensk vargforskning har valt att använda faktor 10 för redovisningen i Sverige, det vill säga att det finns tio vargar per känd föryngring i landet.
Den ska jämföras med till exempel den ryska forskningen som använder sig av faktor 25. Vilket land har mest erfarenhet av varg?

Finns fakta att tillgå
I själva verket så finns det en lång rad fakta som skulle kunna hjälpa till att visa hur många vargar som lever i landet idag.
Viltskadecenter vid Grimsö Forskningsstation har räknat ut att det efter varje föryngring, det vill säga varje kull av nyfödda valpar, överlever i genomsnitt 4,26 stycken, efter vad de kallar för normal dödlighet. Normal dödlighet avses efter jakt, trafik, kannibalisering och så vidare.
Viltskadecenter har också räknat ut att tillväxttakten på den svensklevande vargstammen är mellan cirka 15 och 20 procent per år. Det är den lägsta siffran som någon forskning har kommit fram till på norra halvklotet.
Till exempel så uppger rysk vargforskning en tillväxt på 30 procent Ryssland.

Räknar med 20 procents tillväxt
Vi bestämmer att vi räknar på en tillväxt om 20 procent i denna artikel.
Vidare så har länsstyrelsernas rovdjursspårare, trots dåliga snö- och spårförhållanden, kunnat ”kvalitetssäkra” ett antal föryngringar varje år. De föryngringar som kvalitetssäkras är de som i nästa steg rapporteras vidare till Naturvårdsverket och rimligtvis skall bli till den officiella sanning som kommuniceras till allmänheten.

39 föryngringar 2013
I mars 2013 rapporterades det in 39 föryngringar som ett resultat av samma vinters spårningar. Att samtliga i Sverige existerande föryngringar av varg inte kan hittas och återrapporteras till allmänheten får vi se som en självklarhet och med det dyker det också upp en slags joker – mörkertalen.
Nu har vi på hand en rad med fakta som gör att vi kan börja räkna. Om en vargföryngring lämnar efter sig 4,26 överlevande vargar och vi har en tillväxttakt på tjugo procent får vi formeln 4,26/0,2=21,3 vargar. Det innebär att vi efter ett års föryngring har 21,3 + 4,26 = strax över 25 vargar. Per föryngring.
Siffran 25 vargar per känd föryngring som vi får fram här stämmer också bra överens med den ryska jämförelsen. Med tillgängliga fakta så ser det ut för landet som att vi efter 2013 års föryngringar, som är de senast redovisade, att vi har ett antal om 39*4,26 = 166,14, (166,14/0,2)+166,14=996,84 eller 997 st frilevande vargar totalt.
För att komma till dagens antal måste vi lägga till 2014 års föryngringar på ett okänt antal födda och överlevande. Det är inte troligt att de är färre än från 2013 så vi lägger till ytterligare 166 individer. Det ger då vid hand en siffra på 1163 stycken vargar som lever i landet idag, innan 2015 års föryngringar. 

Mörkertal att ta hänsyn till
Sedan kommer vi till det kanske svåraste att uppskatta, mörkertalen. Här finns det utrymme för spekulation men vi har också en del fakta som vi kan belysa. Jag var själv med och jagade varg i reviren Nora och Mårdshyttan, Örebro län, i år 2015. När jakten avblåstes hade vi skjutit tilldelningen om tretton stycken vargar vilket enligt länsstyrelsen var så många som fanns i dessa två revir.
Man hade bestämt att dessa revir skulle skjutas ur helt och hade därför tilldelat maximalt antal man trodde fanns. Veckan efter jakten var avslutad kunde inte mindre än tolv olika individer spåras i dessa två revir. Mörkertalet för området är således nära 100 procent.

Samma förhållanden i andra län
Övriga sex revir i Värmland och Dalarna som jagades under 2015 har haft samma erfarenheter och efter avblåst jakt har man kunnat spåra mellan 100 och 200 procent så många som respektive länsstyrelse har rapporterat att det skulle finnas. Andra fakta som kan hållas fram är lokalkännedomen ute i landet där ortsbefolkningen meddelar att flera av de kända och namngivna reviren har delat på sig i upp till både två, tre, fyra och ibland fem olika revir.
Delningarna innebär kort sagt att antalet varg helt enkelt börjar bli så många. Länsstyrelserna står kvar och hävdar att det ändå bara finns ett revir på respektive ställe vilket då blir helt missvisande information.

Troligtvis över 2 000 vargar
Med fakta framtagen av det allmänna kan vi alltså räkna fram att vi har en bra bit över 1 000 frilevande vargar i landet idag. Med uppskattningarna av mörkertalen, som backas upp av erfarenheter, kan vi med fog säga att vi mest troligt har över 2 000 stycken och även över 300 valpar som överlever efter varje års föryngring. Med denna rasande tillväxt av varg kan man lätt måla upp ett mardrömsliknande scenario med skogar som töms på vilt i en allt högre takt och varje års utvandrare ur reviren som skall ta sin plats någonstans i landet.
Rapporterna om vargobservationer duggar idag tätt från landets alla hörn. Hur ser det ut i Sverige i höst när fjolårsvalparna ska vandra ut och årets valpar skall lära sig att jaga?

Björn Smittsarve

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Fri fantasi.....

2015-06-12 14:29

Forvaltningen har rimelig kontroll. Dessuten operer man med et valpekull antall på 10 - som er helt hinsides. Gjennomsnittskulene i Skandinavia er 4-6... Og det er bruttotall som oppgivs i det årlige bestandsrapportene fra SKANDULV... Sannheten er nærmere 220 individer i den Skandinaviske ulvestammen!

17. En annen modell .

2015-03-16 13:16

Dette har jeg kommet med flere ganger i tråder her men kan vel passe med en reprise ?

Ser man på Viltskadesenter sine sider finnes rapportene for 10 år tilbake og dette sier følgende:

Sesongen 03/04 er det 135- 152 varger i Sverige og Norge.

I løpet av 10 år er det tilkommet 246 kull valper der 4,6 overlever i hht Skandulv.
Altså er det 1131 valper frem til våren 13.

Sumen dyr er da oppe i 1283.

Men i de samme rapportene er det omtalt 246 dyr som har dødt i alt fra jakt til ulykker i trafikk.

Da er summen dyr nede på 1037.

Og jeg har for egen regning lagt til en dødlighet på 20 % for alpha dyrene pr år dette utgjør for de 10 årene 215 dyr.

Da er summen nede på 822 dyr.

Så tilkommer forventetde valper våren 14 som burde være 207.

Slik at sluttsummen burde være 1029 dyr sommeren 14.

Ville faktisk likt veldig godt om noen hadde sjekket dette opp mot Viltskadesenter sine tall slik jeg har gjort bare for å se om dette kan stemme?

Videre ser jeg noen er inne på temaet dødlighet og dette er noe man kan undres over ved våre forskere. Her dør ulven kun av lovlig eller ulovlig jakt.

I resten av verden klassifiseres dølighet etter følgende skala fra mest til minst:

1. Direte død eller skade som medfører død under jakt på føde.
2. Direkte død eller skade som medfører død under revirkamper eller annen intren teritoriell strid med artsfrender.
3. Jakt trafik og andre ulykker samt alderdom.

Må virkelig si jeg undres over at de to første faktorer ikke er omtalt i rapporter om dødlighet hos ulv i våre områder?
16. Är vargstammen en budgetregulator?

2015-03-13 10:42

Björn Smittsarve har i sin debattartikel gjort vissa beräkningar på vargstammens storlek, vilka naturligtvis kan, och har, ifrågasatts.
Men, han har en viktig point i sin artikel, nämligen det mörkertal som finns. Hur stort är det?
Eftersom det ”godkända” antalet vargrevir bygger på länsstyrelsernas inventeringar, och dessa i sin tur i stor utsträckning bygger på rapporter som lämnas in av allmänheten och sedan kvalitetssäkras.
Är det möjligen på det viset att tillgänglig budget för länsstyrelsernas kvalitetssäkring styr det antal revir som man fastställer. Man har ju i vissa kretsar den uppfattningen att arbetet med vargspårning, kvalitetssäkring, släktskapsuppföljning och märkning får kosta hur mycket som helst. Men troligen finns det en gräns någonstans.
Låt oss se tillbaka några år. Då fanns det inte resurser att följa upp lodjuren, och vad hände? Plötsligt fanns det inte jaktbara stammar av lodjur någonstans i Sverige. Dom låg faktiskt nära, eller kanske till och med under, gränsen för gynnande bevarandestatus. Detta trots att vi jägare visste att det fanns gott om lodjur. Senare har ju stammen i vissa områden minskat, men det beror till stor del av att maten, främst rådjuren, mer eller mindre tagit slut.
Är det så att länsstyrelsernas budget avgör hur stor vargstam vi har?

15. Fel %

2015-03-13 09:40

Felet i dina beräkningar är att du använder %-ökning av antal föryngringar applicerade på födda valpar.

Ex: 39 föryngringar * 4 = 156 valpar. Ökningen i % för VALPtillväxt är alltså då födda valpar delat med total population: 156 / 390 = 40%

Vill du sen räkna baklänges som du gör i dina exempel, det vill säga från antalet valpar räkna ut totala populationen så får du 156/0,4 = 390st. Men du kan inte här använda dig av %-talet som gäller för antalet nya föryngringar. Då blir det helt galet.

Jag håller helt och hållet med dig om att det antagligen är fler vargar än det officiellt framgår men du kan inte använda siffrorna som du gör. Vad man kan ifrågasätta är ifall faktor 10 är korrekt. Någonstans har jag hört att i USA räknar man antalet revir och sen multiplicerar man det men en uträknad koefficient. Du säger att i Ryssland använder man 25 istället för 10. Men en sak man kan fundera över är de data som man i Sverige räknat på och kommit fram till 10 var ju för en liten och ej så koncentrerad vargstam. Nu har vi en rätt stor vargstam och väldigt koncentrerad (den sprids ju väldigt lite söderut, utan den verkar ju hellre förtäta sig). Gäller då samma beräkningsformler? Sen måste man förenkla modellen eftersom med den tillväxt vi har så hinner vi inte kvalitetssäkra alla nya revir. Vi vet ju att ett revir var två från årets jakt, säkerligen finns det fler sådana exempel. Har också hört att man ser fler fjolårsvalpar stanna kvar i reviret. Hur skiljer man dessa från föryngring?

14. Björn Smittsarve

2015-03-13 08:39

Antingen räknar man tillväxten i antal, i detta fallet 4,26st. Eller i procent, i detta fallet 15-20%. Detta är ju de parametrar man använder i Sverige. Om du har två hundar som får 5st valpar varje år så blir det på 5år, 5x5=25st. Man kan inte räkna med både antal och procent.
Jag håller däremot med om att det finns betydligt fler än vad NVV , media och politiker uppger.
Kommer ihåg när NVV med flera höll fast vid att det fanns ca1000st björnar, jägare+ övriga sa att det var fler och en omfattande inventering utfördes som visade på ca 3000st! Jag tror det är samma med vargen, de säger 370st (fast de vet att de utesluter en årskull) men det kan var det tredubbla.

Eller har jag missat något Björn?

13. Är vargar odödliga?

2015-03-13 08:38

Beräkningen är i samma klass som vissa av värnarsidans.... men med omvänt syfte.

Tillväxten är inte beroende av enbart antal överlevande valpar utan också av antalet vargar som dör under året. Det vill säga

Tillväxt=överlevande valpar - antal vargar som dör. Eller annorlunda uttryckt:

Föregående års vargantal*0,2 = antal överlevande valpar - antal döda vargar

Antag att antalet vargar som dör av sjukdom, skador, ålderdom och olyckor är 70 per år. Då blir föregående års vargantal = (166-70)/0,2=480. Jag har här antagit att tillväxtsiffran avser en stam som inte påverkas av jakt.

12. Björn

2015-03-13 08:37

Antalet valpar som överlever första året är 4. Du har ju även en dödlighet på övriga populationen också, alltså vuxna vargar (naturlig, revirstrider, skyddsjakt, trafik, illegal jakt). Så över tid har man sagt att antalet föryngringar ökat runt 15-20%. Vad man mäter är ju antalet föryngringar, inte antalet. Antalet beräknas fram.

Jag förstår inte logiken med att ta antalet vargvalpar dividerat med ökningen för hela stammen? Antalet överlevande valpar är en av koefficienterna som gör att vi får siffran 10 som multiplikator för att få fram antalet vargar. Om man ser att antal överlevande vargar blir 5-6 stycken istället för 4 så kommer vi förmodligen att öka multiplikatorn från 10 till 11 eller 12. På samma sätt som den kan sänkas om antalet valpar blir färre.

Däremot kommer vår metod att räkna 100% kvalitetssäkring inte att fungera i framtiden med så mycket vargar som vi har nu. Det tar för mycket tid och kommer dessutom att bli omöjligt i södra delar med lite snö. Det kanske skulle räcka med antal revir, inte nödvändigtvis föryngring. En del av mörkertalet man inte får reda på från myndigheterna är hur många icke kvalitetssäkrade föryngringar man hittade. Som jag förstår det så är det rätt mycket arbete att få en vargföryngring 100% kvalitetssäkrad. Är den inte 100% blir det i statistiken "Ej föryngring". Här kanske redaktionen kan ta reda på fakta om vad som krävs för en föryngring ska vara godkänd.

11. Vargar i sanden

2015-03-13 08:36

För att göra det hela enklare. Låt oss anta att de första vargarna började föröka sig i Hedmark/Värmland i början på 80-talet. Då gäller med avrundning och med antagen årlig genomsnittlig nettotillväxt att:
Nettotillväxt i % Årets vinterstam Vinterstam 2016
15 400 460
19 1300 1500
22 2600 3200
26 7700 9700
Som synes är det vid exponentiell tillväxt viktigt att man med stor noggrannhet känner till varje års nettotillväxt. Men det gör ingen. Forskarna kommer med kraftigt spretande gissningar, exempelvis uppgavs tillväxten 2010/2011 vara 40%, och det är fullt möjligt. Men den genomsnittliga tillväxten från inplantering till nu torde ha varit lägre.
Men inget tyder på att den varit så låg som 15%, mellan 19% och 22% är en rimlig gissning med hänsyn till uppgifter från Ryssland, USA etc. Man kan därför inte på rimliga grunder anta att det finns färre än 1000 vargar vintern 2015. Min gissning är således också i storleksordningen 2000 vargar, och att det i vår tillkommer bortåt 400 valpar som överlever till nästa vinter.
Vargbubblan spricker snart. Det gör även björnbubblan, emedan lodjuren svälter och rådjuren raderas ut - men sådana detaljer har inte våra politiker tid med. Ty svensk rovdjurspolitik håller ungefär samma klass som svensk utrikespolitik. Det hela är en fråga om att hitta en tillräcklig stor sanddyna att stoppa ner huvudet i.

10. ...och de vargar som dör...

2015-03-13 08:35

...ska man inte ta hänsyn till dem, eller är vargarna efter att de passerat sitt första levnadsår odödliga?

Siffran 4,26 anger det antal valpar som överlever FRAM TILL vinterns inventering. Nästa svåra period för dessa valpar, är när de lämnar hemreviret för att söka en partner, och bilda egna revir. En mycket farlig period i en vargs liv, och med hög dödlighet. Vid nästa inventering kan siffran 4,26 mcyket väl ha reducerats till 2,0. Jämför gärna Tivedenparets första kull, där 4 av troliga 5 valpar kunnat bekräftas dödade efter att de utvandrat från födelsereviret.

Tillväxten på 15% (vilket varit siffran för de senaste 10 åren, och som då även inkluderar döda vargar sedan förra inventeringen) blir med utgångspunkt antalet föryngringar i Skandinavien vid förra inventeringen 1.15 x 40 = 46 Genom multiplikation med 10, skulle det i grova drag bli 460 vargar totalt för Skandinavien.

Om man istället utgår från konfidensintervallet på 316 – 520 vargar och ökar det med 15%, så får man 363 – 598. Utan att räkna bort de vargar som dött under inventeringsperioden 2014/2015 (från 1/10 2014), så skulle stammen ligga på mellan 363 och 598 djur i Skandinavien.

9. Ett par faktorer till

2015-03-13 08:34

De aritmetiska operationerna är nog korrekta och visst ska man kunna räkna baklänges genom att dividera med tillväxttalet. Men då måste man också ta med i beaktande att av de 830 vuxna som fanns vid valpningstiden måste man ett år senare räkna bort normal mortalitet plus lokal förvaltning på de vuxna vargarna.
Med dessa två faktorer sammanslagna torde vi se en genomsnittlig livslängd på kanske max 6 år - mortalitet ca 17 %. Utan dessa två faktorer skulle vi ha sett en exponentiell tillväxt, vilket vi inte sett.
Man kan nog också räkna med att totala mortaliteten - av båda sorterna - tilltar med förtätad vargstam. Alltså av de 830 vi utgick från finns endast 830 x 0,83 = 689 kvar ett år senare.

Jag tror du Björn har antagit att all mortalitet täcks in av 4,26 överlevande valpar. Så vitt jag vet, täcker det bara dödligheten bland valparna fram till nästa vinter. Därför måste man nog också räkna med mortaliteten bland vuxna. De har ett hårt liv, eller hur ;-)

Vidare antar nog Grimsögänget att faktorn 10 vargar per revir med föryngring också ska täcka in mörkertalet. Hade man haft stenkoll på alla revir och föryngringar kanske det stämde. Men så är nog inte fallet.

En rimlig gissning på antal vargar nu före valpning anser jag vara 600 till 800. Sannolikt får vi 45 till 50 föryngringar nu i vår.

8. Antal vargar

2015-03-13 08:33

Hej Björn, kul att du vaknat!
Man kan ju även räkna så här:
För fem år sedan fanns det 370 st, och det finns det ju även nu(?), och om man lägger på 20% per år så har vi c:a 900 st, plus mörkertalet och då hamnar vi också på c:a 2.000 st. När SCB visar statistik om företagen i Sverige undantas de företag med mindre än 10 anställda vilket är 98% av företagen, kanske våra "duktiga" myndigheter gör något liknande i vargberäkningarna!!!

7. Alternativt

2015-03-13 08:32

Antatt at 390 er rett. Tilvekst 20 % = 78. Antall valper 166.
Antall døde "voksne" ulver blir da 88 altså godt over 20 %.
Med så høy dødlighet blant ulvene så synes den lite tilpasset skandinavisk villmark.
Det klages jo høylydd på 5% dødlighet på sau som slippes på beite.

6. Jag fattar inte...

2015-03-13 08:32

Jag är den förste att hålla med om att det finns betydligt mer vargar än vad NV utgick ifrån när man delegerade beslut om licensjakt. Förmodligen var det dubbla antalet än vad man uppgav pga underskattning av antal revir och en djupt rotad tradition av att mörka antalet.
Men jag begriper fortfarande inte hur du får det till 2000 vargar, så här skriver du:
"stammen växer med tjugo procent per år och det föds många valpar per föryngring men det är 4,26 som överlever "
Menar du att förutom 4,26 ungar per föryngring som överlever så växer stammen med 20%?
De 4,26 ungarna per föryngring är stammens tillväxt, någon annan tillväxt finns väl inte?

5. Matematik

2015-03-12 13:06

Visst hade jag förväntat mig att inlägget skulle ifrågasättas men inte de grundläggande räknemetoderna...

Det allmänna har givit oss tre konstanter att räkna utifrån. Det fanns 39 kända föryngringar våren 2013, stammen växer med tjugo procent per år och det föds många valpar per föryngring men det är 4,26 som överlever efter normal dödlighet inklusive jakt och trafik mm.

Det är bara att räkna på det som finns och vända och vrida på resten. Efter 39 föryngringar så överlever 39*4,26= ca 166 vargar. Det innebär att om det enligt det allmänna överlevde 166 vargar efter 2013 års föryngring och att om stammen växer med tjugo procent per år så ger det formeln 166/0,2=830 st. Dvs att för att kunna avkasta 166 överlevande valpar för två år sedan med en tjugoprocentig tillväxt så måste det ha funnits 830 vargar innan födslarna. 830*1,2=996 st efter födseln 2013. 830*0,2=166. Helt vanliga enkla räknetal med andra ord.

Därefter adderar man 2014 års födslar samt mörkertalen.

Resten av resonemanget är det ingen som har frågat efter så det lämnar jag utan vidare kommentar, förutom att som så många andra har konstaterat, det finns alldeles för många

4. #2

2015-03-12 11:34

Skrev ett liknande inlägg som dig igår men som inte kom in. För visst är dessa uträkningar helt tokig. För det första är väl den %-tillväxten beräknat på antal nya föryngringar. Denna %-sats kan du inte dividera med antal förra valpar. Har vi 10 föryngringar och har 20% tillväxt har vi året efter 10*1.2=12 föryngringar. Antalet vargar räknas sen ut med en multiplikator. I Sverige, som har den mest genomforskade populationen, har man kommit fram till 10. Men självklart kan denna siffra korrigeras ifall man ser ökade storlekar på valpkullar och andra parametrar som bestämmer den.

Det som gör mig lite brydd är varför det publicerats i J&J och även Jaktjournalen? Vi inom jägarleden skriker högt när bevarande sidan fabricerar ihop siffror som de publicerar. Just antalet vargar är en het potatis och att då publicera alster som inte har något stöd bakom sig utan rent tyckande blir väldigt konstigt. I denna artikel drar man dessutom in inplantering och hundgener som visst kan vara sant men då vi inte kan bevisa något tillför det ju inget i debatten. Självklart så nämner skribenten heller inget om illegal jakt under mörkertalen. Vi vet ju att den förekommer. Skadeskjutna vargar hittades vid årets jakt. I både Norge och Finland pågår stora rättsprocesser. Så visst finns den i Sverige också men hur omfattande den är låter jag vara osagt. Men att inte nämna den när man ska försöka vara seriös i att räkna antal vargar blir konstigt.

3. Räknat dubbelt?

2015-03-12 10:16

Jag håller med debattinlägget att vi med största sannolikhet har betydligt fler vargar än vad myndigheterna tror och uppger.
Jag har däremot svårt att förlika mig med räkneexemplen som uppges.
De svenska forskarna uppger att nettotillväxten på den svenska vargstammen är 15-20%, det är med andra ord efter dödlighet (siffran är från före vargjakten), det ryska forskarna uppger att tillväxten innan naturlig dödlighet är ca 30%, den naturliga mortaliteten är 10% så även här hamnar vi på ca 20% i nettotillväxt.
Man räknar att det finns 10 vargar/revir, det föds 4,26 nya valpar vid en föryngring, när dessa har fötts så flyttar också en stor del av fjolårets valpar så siffran 10 är med andra ord ganska konstant, sedan finns det exempel på både fler och färre vargar/revir.
Men att räkna som artikelförfattaren och lägga ihop tillväxten på 2 ställen köper jag inte, antingen räknar man utifrån procentuell ökning eller också utifrån exakt antal, skall man räkna på bägge så måste man också lägga till ett antal koefficienter, något som varken jag eller artikelförfattaren har kunskap om. (min bedömning av artikelförfattarens matematikkunskaper baseras på hans räkneexempel)
Det vi vet är att antalet vargrevir inte stämmer, i de revir som jakten tilläts har det visat sig finnas både 2 och 3 revir istället för 1 som länsstyrelserna har uppgett, så har varit fallet i samtliga revir där jakt bedrivits, Ser man till fjolårets inventering i Gävleborg så uppgav de att det fanns 2 revir, den här vintern bjöd på bättre spårningsförhållanden och genast fanns där minst 7 revir, 3,5 ggr fler än året innan. Det här är fakta med underlag, om man gör ett antagande utifrån de 39 reviren som myndigheterna erkänt i själva verket är 1,5 fler med tanke på vad som framkommit efter vargjakten (kan också var 2 eller 3, allt är antaganden eftersom ingen vet med säkerhet) så har vi 58 revir = 580 vargar. Dessa fick valpar 2014 = 580 * 20% = 696. Av dessa sköts 44 st i skyddsjakten, 652 kvar, blir det vargjakt i höst skall den då beräknas utifrån 782 vargar om man räknar med årets föryngring.
Till detta skall man sedan lägga de ensamma vargar som lämnar reviret varje år så inser man mörkertalet för hur många vargar som finns är stort.
Mitt räkneexempel är inte korrekt då siffran 1,5 inte är verifierbar, men den är ganska trolig och betydligt mer sannolik än det antal som Naturvårdsverket uppger.
Det enda som är säkert är att myndigheterna inte har en aning om hur många vargar som finns.
Det var likadant när björnstammen växte och när älgexplosionen kom igång på 70 talet, myndigheterna förnekade och jägarkåren kunde efteråt säga, VAD VAR DET VI SA!

2. Korrekt procenträkning?

2015-03-12 08:32

”Om en vargföryngring lämnar efter sig 4,26 överlevande vargar och vi har en tillväxttakt på tjugo procent får vi formeln 4,26/0,2=21,3 vargar. Det innebär att vi efter ett års föryngring har 21,3 + 4,26 = strax över 25 vargar. Per föryngring.”

Öhh, va? Jag fattar faktiskt inte… Om prisökningen ligger på 20% per år och man vill räkna fram vad en vara som nu kostar 100 kr kommer kosta om ett år så multiplicerar man med 1.2. Då kommer man fram till att varan kommer kosta 120 kr om ett år. Sen kan man ju också välja att räkna fel och istället för att multiplicera med 1.2 dividera med 0.2. Då kommer man fram till att varan kommer kosta 500 kr om ett år. Låter det rimligt för skribenten, och framförallt för redaktionen som valde att publicera debattinlägget?

1. 10+10=5 enligt vargmaffian.

2015-03-11 18:06

Bra skrivet Björn.

Jag har räknat på följande sätt:

Vi hade 39st föryngringar i mars 2013 så får de 166st valpar våren -13 enligt Grimsö.
Om vi då använder omräkningsfaktorn 10 som Svensk vargforskning hänvisar till så blir då antalet vargar i mars 2013 390st.

Så då utgår vi från det och räknar med tillväxten på följande sätt. 390+166=556st i mars 2014 och med faktorn 10 så betyder det att vi har 55,6st föryngringar 2014 det blir då i sin tur 236 valpar som föds 2014.

556+236=792 och med faktorn 10 blir det 79,2 föryngringar 2015 det blir då i sin tur 337st valpar som föds 2015. 792+337=1129st.

Så med stöd av forskarnas siffror så får jag det till 1129st våren 2015.
Hur man än vänder och vrider på siffrorna och räknar hit och dit så är min slutsats att det finns åt helvete för många.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB