• Pinewood

Oro för ökad tysk vargstam

UtrikesPublicerad: 2015-09-27 07:00

Tyskarna är oroliga för att vargarna kommer att föröka sig snabbt. Det framkom vid ett vargmöte i Bryssel.

Det var Landesjagverband Sachsen som tagit initiativ till mötet som arrangerades av Face, samarbets- och lobbyorganisationen för jägarna i EU-länder. Förutom tyskar kom det bland andra deltagare från Finland, Rumänien och Slovakien och berättade om vargsituationen i hemländerna.

”Tar inte hänsyn till landsgränser”
Mötet uppmanade EU-kommissionen att inte längre betrakta enskilda vargpopulationer som hotade. I stället bör man som i Tysklands fall beakta att den tysk-västpolska vargpopulationen växer samman med den nordpolska-baltiska vargpopulationen. Vargarna tar ju inte hänsyn till nationsgränser.
Det medför att Tyskland nu har 350 vargar inom sitt område och kan få en beräknad tillväxt om 30-40 procent per år.
Olika skyddsåtgärder som EU står för måste kunna ändras. Det bör bli ökade möjligheter för olika förvaltningsplaner, krävdes det vid jägaremötet.

”Kan besluta om skyddsjakt”

En företrädare för EU-kommissionen sa dock att enskilda länder redan nu har möjlighet agera med hjälp av skyddsjakter, men att man inte tagit tillvara på dessa möjligheter i länder med gott skyddsläge för vargen.
Tyskarna säger att vargen har sin plats i den tyska naturen. Men antalet får inte växa okontrollerat. Det måste skapas en balans där hänsyn tas till andra intresse, som boskapsuppfödare, anser Deutschen Jagdverband.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Det finns

2015-09-27 17:42

en man som vistas frekvent på srf:s facebook sida och som allt som oftast kallar Sverige för en "bananrepublik" och som hyllar Tyskland för deras samsyn att kunna leva med vargen. Riktigt så är det ju inte det har nog många förstått på de rapporter som kommit från Tyskland och däromkring liggande länder. Det märkliga är att denna man har ett intresse att bedriva "vargturism" och förskönar och ger en förljugen bild av vargen och dess framfart, det han inte förstår är att han genom sina kommentarer framställer sig själv som icke trovärdig.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons