”Fälld skytt är slutet för löshundsjakt” - Jakt & Jägare