Hjälp inte vargaktivisterna
  • Pinewood

Hjälp inte vargaktivisterna

Hedin och Törnvall varnar för ny inventering av vargstammen

DebattPublicerad: 2017-02-07 09:38

Naturvårdsverket vill göra en ny inventering av vargspillning och att det ska användas en ny metod för att beräkna vargstammens storlek. Detta tycker Karl Hedin och Björn Törnvall är fel och ifrågasätter den nya metodens träffsäkerhet. I detta debattinlägg uppmanar duon jägare att fundera över huruvida de ska bidra till att samla in vargspillning.

Forskare på Grimsö har i en ”teoretisk matematisk analys” kommit fram till att det totala antalet vargar i Sverige är 20 procent lägre än vad nuvarande beräkningsschablon (antalet föryngringar x 10) visar. Naturvårdsverket (NVV) vill därför göra en ny inventering av det totala antalet vargar i Sverige för att kunna fastställa en ny omräkningsschablon.
Vi ifrågasätter vetenskapligheten i Grimsös nya ”teoretiska modell”, syftet med beräkningen och även den metod som verket tänker använda för ”bekräftelseinventeringen”.

Syftet sägs vara att ”på ett vetenskapligt sätt fastställa hur många vargar som finns i Sverige”. Detta kan ju bara ske om det verkliga antalet vargar divideras med landets alla föryngringar.
Hur detta skulle kunna beräknas med någon vetenskaplig säkerhet förstår vi helt enkelt inte.
Metoden går ut på att NVV med hjälp av Jägareförbundets medlemmar och länsstyrelserna under vårvintern 2017 samlar in upphittad vargspillning för DNA-analys. Hur kan detta ge ett vetenskapligt hållbart svar i antalsfrågan? Hur hittar man alla vargars spillning? Hur vet man säkert hur många valpkullar det finns? Frågorna är många!

Jägarna borde rimligen med sina egna erfarenheter, och den snabbt genomförda licensjakten på varg 2017, fråga sig vad det egentliga syftet är när NVV nu troligen styr mot en sänkning av schablonen till antalet valpningar x 8 och inte, vilket verkar rimligare, mot ett högre antal vargar.
Rimligt med hänsyn till vad som framkommit vid de totalinventeringar som gjorts i de revir som varit föremål för jakt. Där har man funnit fler vargar än beräknat. Hur forskarna kommit fram till att de troligen är färre redovisas inte.
Risken är troligtvis stor att vi står inför en ny mörkning av det verkliga antalet. Kommer detta plötsligt uppdykande intresse för en ny inventering att påverka landsbygdsbornas, vargens, bytesdjurens, jägarnas och jaktens situation? Hur påverkas möjligheten att via legal jakt kunna förvalta vargen som allt annat vilt?

Jägarna borde ifrågasätta sin medverkan i insamlingen över huvud taget. De borde även fråga sig vilken garanti de har för att den teoretiska analysen är korrekt och att resultatet av deras arbete redovisas öppet och inte manipuleras, hemligstämplas och göms undan, samt om resultatet blir en högre omräkningsfaktor än 10, att den siffran då används i förvaltningen.
Vetenskaplighet förutsätter öppenhet och en oberoende granskning. Jägarna måste rimligen fråga sig vad deras arbete kan komma att leda till.
Vi ser en uppenbar risk för att de nu utnyttjas för att legitimera ännu en officiell underskattning av vargarnas verkliga antal och en om möjligt ännu mera restriktiv inställning till nödvändig licensjakt på varg. Det ligger nära till hands att tro att detta är vargaktivisternas svar på Högsta Förvaltningsdomstolens dom, som innebar tillstånd till förvaltningsjakt på varg i Sverige.
Att jägarna kan tänka sig att på detta sätt medverka till en fortsättning av den skadliga vargtillväxtpolitiken är mycket svårt att förstå. 


KARL HEDIN OCH BJÖRN TÖRNVALL 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB