Är det hund och varg eller två vargar som härjar bland fåren på Orust? Länsstyrelsen väntar på att analyserna från fårens bitskador ska bli klara. (Arkivbilder)
Är det hund och varg eller två vargar som härjar bland fåren på Orust? Länsstyrelsen väntar på att analyserna från fårens bitskador ska bli klara. (Arkivbilder)

Finns det två vargar på Orust?

Under söndagen besiktigade länsstyrelsen flera döda och skadade får på Orust. De angrepp som skett under senare tid har olika karaktär. Kanske finns det två vargar på Orust.

Den 5 juli skedde ett angrepp på får i Tegnebytrakten. Skadorna var inte typiska för varg och Nelly Grönberg, länsstyrelsen Västra Götaland, var rätt så säker på att det var en eller flera hundar som utfört angreppet. Mellan den 14 och 15 juli skedde ett nytt angrepp på får, denna gång i Stillingsön.Skadorna fåren uppvisade är typiska för varg. Flera säkra vargobservationer har också gjorts.

Hoppas på snabbt svar
Under gårdagen var det dags igen. Ett nytt angrepp på samma besättning i Tegneby. Tre får återfanns döda och fyra fick avlivas.
– Skadorna är likartade med det första angreppet. De ser inte alls ut som på fåren i Stillingsön, utan liknar de skador som fåren hade efter det förra angreppet här. Nu hoppas jag verkligen på att våra inskickade prover behandlas skyndsamt så att vi får svar på om det är hund eller varg, säger Nelly Grönberg.

Kanske två vargar
Inga observationer av lösspringande hundar har kommit till länsstyrelsens kännedom vilket gör att man nu funderar på om det kan handla om två vargar med olika tillvägagångssätt. Gemensamt är att det är via vattnet angriparna tagit sig in till fåren.
– Oavsett om det är hund eller varg så har vi ett pågående problem på Orust som gör att djurägarna kanske tvingas göra ändringar i betesdriften, säger Nelly Grönberg.