Mårdhundar i Finland fotograferade av en åtelkamera. Nu ska det storsatsas på att stoppa mårdhundarnas spridning.
Mårdhundar i Finland fotograferade av en åtelkamera. Nu ska det storsatsas på att stoppa mårdhundarnas spridning.

49 miljoner satsas i mårdkriget

EU har tillsammans med Norge och Sverige satsat nästan 49 miljoner kronor på ett treårigt projekt för att stoppa mårdhundens spridning i Sverige, Norge och Danmark. Bakom finansieringen av projektet står främst EU:s miljöfond LIFE+, Naturvårdsverket och Direktoratet för naturförvaltning i Norge.

Projektet leds av Svenska Jägareförbundet, SJF. Med i styrgruppen sitter förutom SJF även Naturvårdsverket, Jägarnas centralorganisation i Finland, Direktoratet för Naturförvaltning, Skog- och Naturstyrelsen i Danmark, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges Lantbruksuniversitet, Smittskyddsinstitutet och länsstyrelserna i Skåne, Norrbotten och Västerbotten.
– Vi kommer i projektet att etablera ett varningssystem för att upptäcka förekomst av mårdhundar. Vi ska använda innovativa fångst- och förvaltningsmetoder, berättar PA Åhlén, en av projektledarna.

Steriliseras och märks
För att lyckas lokalisera mårdhundarna ska man fånga in individer, sterilisera dem och märka dem med radiosändare. De letar sedan upp sina artfränder och man får reda på var det finns fler.
Mårdhunden bildar stora och täta grupper. i Finland finns det ibland 200-300 djur per tusen hektar.
Arten är invasiv, det vill säga att den invaderar området den lever i och tar över livsmiljön för andra arter. Den har inga naturliga fiender. Bytesdjur som fåglar och grodor hotas.

Kan sprida sjukdomar
Mårdhunden sprider rabies mer än andra djurarter i Europa. Den kan även sprida dvärgbandmask.
Hittills har inga svenska eller finska mårdhundar visat sig bära på varken rabies eller dvärgbandmask.
– Mårdhunden är ett problem för flera länder. Vi vill inte att den ska etableras i Sverige och har stöttat uppbyggnaden av det här projektet. Det är bra att vi får in EU:s miljöfond i arbetet, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
­– Vi uppmanar alla att rapportera om mårdhund på telefon 070-339 93 26. Särskilt ni som bor i Norrbotten, Västerbotten och Skåne bör vara observanta, säger PA Åhlén.