Slakthandskar skyddar mot knivskador.
Foto: Shutterstock Slakthandskar skyddar mot knivskador.

500 skadas årligen vid jakt

Norrbottens-kuriren rapporterar att cirka 500 personer skadas årligen i samband med jakt. Kniv- och fallolyckor är vanligast.

Uppgifterna ur statistik från försäkringsbolaget IF och Myndigheten för samhällsberedskap.
– Varje år skadas omkring 100 jägare så illa att de får skadeersättning från oss. Skär- eller klämskador samt frakturer är de vanligaste skadorna. Vi har bland annat haft fall där människor gått igenom golvet i jakttorn tre meter upp i luften, säger Matts René, försäkringsspecialist, till Norrbottens-kuriren.

Slakthandskar skyddar
Fall- och knivolyckorna utgör ungefär 65 procent av skadorna. Det handlar om människor som skär sig under slakten eller exempelvis halkar eller ramlar ned från jakttorn.
Tio procent av de skadade har blivit bitna av hundar och två procent av fallen är följden av vådaskott.
– Genom att använda rätt utrustning, till exempel en så enkel sak som slakthandskar, kan man undvika en hel del allvarliga skador, säger Matts René till Norrbottens-kuriren.