Vittnesuppgifterna och dokumentationen av skador avgjorde målet.
Foto: Shutterstock Vittnesuppgifterna och dokumentationen av skador avgjorde målet.

60 år av jakt slutade med misshandel

Festen urartade då år av osämja i jaktlaget kom upp till ytan med olaga hot och misshandel som följd. Nu har Mora tingsrätt dömt en av de inblandade till dagsböter och skadestånd på sammanlagt 30 000 kronor.

De två männen är i 70-årsåldern och har jagat i samma jaktlag i norra Dalarna i sex decennier.
Under lång tid har de också varit osams med varandra, bland annat angående köttfördelningen vid älgjakt.
I samband med en jaktfest under mellandagarna 2020 slog, enligt domen, den ena mannen till den andra, något som förhör med vittnen styrker. Också vid ett annat tillfälle ska ett slag ha utdelats och hotelser uttalats.

År av osämja
I domen påpekar tingsrätten att de bedömda händelserna har ”föregåtts av många års osämja mellan (…)” och att detta är ”en omständighet som tingsrätten har att beakta vid värderingen av deras utsagor.”
Men rätten landar i att målsägarens berättelse om vad som hände är sammanhängande och detaljerad. Dessutom styrks den av skadedokumentation och vittnesuppgifter.

Slipper fängelse
Avslutningsvis diskuterades påföljden. Normalt skulle de aktuella brotten leda till fängelse i en månad, men den dömde finns inte sedan tidigare i belastningsregistret.
Domstolen tar också hänsyn till mannens ålder och fastslår att villkorlig dom i kombination med dagsböter är rimligt.