A-licenser hotade i Stockholm

Antalet älgar i Stockholms län har minskat. Därför har länsstyrelsen i Stockholms län i år dragit ner antalet älgar som får skjutas inom A-licensområden. Inför kommande år kan det till och med bli så att vissa jaktlag kan förlora sitt tillstånd.

– Älgstammen har under många år varit stabil i länet. Därför är det oroväckande att älgstammen nu minskar markant. För att vända utvecklingen måste vi vidta åtgärder, säger Camilla Frisch, länsassessor på länsstyrelsen i Stockholm.

Förra året fälldes 1 242 älgar i Stockholms län, vilket är en minskning med en tredjedel de senaste två åren. År 2004 fälldes 1 830 älgar.

A-licenser kan dras in

– I år har vi valt att minska antalet tilldelade älgar något på A-områden. Ytterligare åtgärder krävs dock på sikt. Stockholms jägare måste vara beredda på att det framöver även kan bli aktuellt med avregistreringar av A-licensområden. Jägarna måste också själva ta sitt ansvar i skötselområden och andra områden samt inte minst i det lokala samrådet som är ett mycket viktigt beslutsunderlag för länsstyrelsen vid tilldelning, tillägger Camilla Frisch.