Få älgar konkurrens om att äta bärris av andra hjortdjur gör älgarna som giraffer och betar högre upp, vilket kan ge mer betesskador på tallar. Det har SLU-forskare kommit fram till.
Foto: Mostphotos Få älgar konkurrens om att äta bärris av andra hjortdjur gör älgarna som giraffer och betar högre upp, vilket kan ge mer betesskador på tallar. Det har SLU-forskare kommit fram till.

Älgar betar som giraffer

När älgar får konkurrens med mindre hjortdjur om att äta bärris kan det bli större betesskador på tall. Det visar en studie av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Det har analyserats DNA i tusentals spillningsprov som samlats in i Södermanland och Västerbotten för att ta reda på vad hjortdjuren har ätit.
Både älgar och mindre hjortdjur, som rådjur, dov- och kronvilt, gillar blåbär och lingon.
– När fler djur betar bärriset minskar höjden på riset. Det gör det svårare för stora älgar att få i sig tuggor som är stora nog för att det ska vara effektiv föda för denna stora växtätare, säger SLU-forskaren Robert Spitzer.

När bärriset betas ned äts mer tall
När bärriset betas ned söker sig därför älgen upp från marknivån och betar mer tall.
– Så på ett sätt är älgar lite som ”Sveriges giraffer”, säger Robert Spitzer.
Det kan i sin tur ge en bild av hur förvaltningen av hjortdjur i stort kan påverka betesskador för skogsbruket på områden där älgar har konkurrens om fodertillgången.