Älgar på Scanias testbana avlivas

Två älgar befinner sig inne på det område där Scania har sin demobana i Södertälje. Nu har länsstyrelsen beviljat skyddsjakt på dem, skriver Länstidningen i Södertälje.

2010 befann sig fem älgar inne på området vid demobanan. För att försöka få ut dem öppnades stängslet längs en 100 meter lång sträcka och med hjälp av drevkedja motades en av dem ut. Jakt & Jägare skrev om det här.
De fyra älgar som blev kvar blev sedan med hjälp av morötter lockade till en annan inhägnad del av området där de inte utgjorde någon fara. Men nu har Scania börjat använda även den delen av demobanan, så älgarna innebär en risk för kollision.
– Två av de älgarna har vi sedan hittat döda av naturliga orsaker och två har vi haft kvar. Nu har vi också börjat använda den yttre delen av området och det vore olyckligt om de två älgarna skulle orsaka någon olycka med allvarliga följder, säger Scanias presschef Hans-Åke Danielsson till Länstidningen i Södertälje.
Länsstyrelsen har nu beslutat att de två kvarvarande älgarna får fällas genom skyddsjakt. Beslutet gäller till och med den 28 februari.