Älgexplosion efter stormen Gudrun

Enligt skogsstyrelsen är älgstammen i de områden som drabbades av stormen Gudrun på väg att explodera.

Bland annat pekar skogsstyrelsen på jägarnas egen inventering, älgobsen, som antyder att det skett en fördubbling av älgstammen i dessa områden sedan 2005.
– Både olycksstatistiken och älgobsen visar på att det verkar vara en älgexplosion på gång i de här delarna av landet. Vi ser även indikationer på att avskjutningen ökar, säger Christer Kalén till Ekot.

Älgmaten tar slut
Bland annat drar styrelsen paralleller med med 1980-talet, då tidigare stora avverkningar också ledde till att fodertillgången ökade och älgstammen sköt i höjden.
Crister Kalén varnar för att den nuvarande goda fodertillgången kommer att tryta och då kan det bli ännu större skador på skogen när älgen tvingas äta av skog som den normalt inte ger sig på, till och med granskog.