För första gången tilldelades Kronoberg lodjur under licensjakten. Två av kvotens fyra djur fälldes under en jakt som präglades av snöbrist.
Foto: Shutterstock För första gången tilldelades Kronoberg lodjur under licensjakten. Två av kvotens fyra djur fälldes under en jakt som präglades av snöbrist.

Årets licensjakt på lodjur är över

Årets licensjakt på lodjur är över. Samtliga tilldelade djur fälldes, förutom i Kronobergs län där endast häften av kvoten sköts.

Sammanlagt 83 lodjur fick fällas under årets licensjakt på lodjur. Tidigt på jaktens första dag den 1 mars fälldes två lodjurshanar på 20,4 respektive 18,4 kilo i Ljungby kommun. Djuren var historiska såtillvida att det var första gången som licensjakt på lo beviljats i Kronobergs län.

Svåra jaktförhållanden
Men några fler fällda lodjur blev det inte i Kronoberg. Dålig snötillgång, förutom i de delar av länet där jakten inte var tillåten, har nämnts som en bidragande orsak.
I Gävleborgs län, å andra sidan, fylldes kvoten med råge då en överskjutning inträffade. 16 lodjur fälldes i stället för tilldelade 15.
I övriga län där licensjakt var tillåten nåddes kvoten innan jakten avlystes. Flest lodjur, 17 stycken, fälldes i Jämtland.
I Norrbotten och Västernorrland var årets tilldelning noll lodjur.