Autostopp för skyddsjaktsbeslut

Det är inte Förvaltningsrätten som stoppar den nya beslutsordningen för skyddsjaktsregler. Beslutet stoppas automatiskt i och med att det kom in ett överklagande.

Jakt & Jägare berättade på torsdagen att föreningen Nordulv överklagat Naturvårdsverkets beslut att delegera all skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna.

Automatiskt stopp
Nyordningen skulle innebära att värnarorganisationerna inte längre kan vända sig till Förvaltningsrätten och få jakter stoppade. Istället blir Naturvårdsverket sista instans.
Men ännu är det oklart vad Förvaltningsrätten anser om saken. Rätten ger inte ens en fingervisning i nuläget, beslutet stoppas nämligen automatiskt.

Huvudregeln
– Huvudregeln vid beslut ska invänta ”laga kraft” och det sker i normalfallet tre veckor från det att beslutet är fattat. Men om beslutet överklagas så vinner det inte laga kraft förrän Förvaltningsrätten avgjort saken, säger Hanna Ek, jurist på Naturvårdsverket.


• Vad innebär det här i praktiken?

– Det innebär att det är svårt att säga när beslutet om delegering av skyddsjakt kan börja gälla, svarar Hanna Ek.

Verkets besked till länsstyrelserna
Så här förklarar handläggaren Göte Hamplin på Naturvårdsverket hur skyddsjakterna ska skötas praktiskt i väntan på Förvaltningsrättens utslag:
”Alla ansökningar om skyddsjakt efter ovan nämnda djur ska tills vidare skickas till Naturvårdsverket för beslut. Naturvårdsverket kommer sedan i normalfallet att skicka ansökan på remiss till berörd länsstyrelse för yttrande. Naturvårdsverket kan även behöva inhämta ytterligare synpunkter från till exempel Viltskadecenter eller berört rovdjursprojekt”, skriver Göte Hamplin i ett brev till länsstyrelserna.