Mjältbrand har brutit ut bland nötkreatur öster om Örebro. Även vilt som rådjur och älg kan drabbas.
Foto: Jonas Eriksson/NA Mjältbrand har brutit ut bland nötkreatur öster om Örebro. Även vilt som rådjur och älg kan drabbas.

Även vilt kan drabbas av mjältbrandsutbrottet

Vid Kvismarens naturreservat öster om Örebro har sammanlagt 21 nötkreatur dött i ett utbrott av mjältbrand. Området är avspärrat för att förhindra vidare smittspridning, men även vilda djur som älg och rådjur kan drabbas.

– Det är ett ovanligt stort utbrott med så många djur som dött, säger Carolina Stenfeldt, veterinär på Jordbruksverket.
Det var den 24 juli som det första fallet konstaterades i en djurbesättning som betat vid Kvismare kanal.
Sedan dess har 19 kor, en kalv och en stut dött i sjukdomen.
Mjältbrand drabbar i första han idisslare som kor, får, getter men även vilda djur som älg och rådjur kan smittas. För idisslare är sjukdomsförloppet mycket snabbt och djuret dör som regel inom två dygn.

Högre smittdoser för hund
Även andra djur som häst, svin, hund och katt liksom människa kan drabbas.
Beträffande häst så är sjukdomsförloppet något långsammare men de dör som regel. Svin, hund och katt måste utsättas för högre smittodoser för att bli sjuka.
Symtomen vi mjältbrand är bland annat feber, nedsatt allmäntillstånd, ödembildning och diarré.
– Det är nästan bara klövvilt som drabbas av mjältbrand. Det verkar som om rovdjuren, även om de äter av kadaver efter djur som dött av mjältbrand, inte smittas, säger Carolina Stenfeldt.
• Hur farligt är det då för jägarna i området om älg och rådjur kan drabbas?
Enligt Cecilia Hultén, epidemiolog vid SVA, är det ingen fara att ta tillvara ett skjutet vilt om djuret förefaller vara helt frisk innan skottet. Ett smittat djur visar snabbt symtom av sjukdomen och då kommer det att självdö inom kort.

Blod från kroppsöppningar
– Symtomen kan vara att djuret är oskyggt eller att det rör sig onormalt. När djuret dör rinner det ofta blod ur kroppsöppningarna. Ett öppnat djur har som regel en förstorad mjälte och blodet levrar sig inte.
Enligt SVA finns ingen anledning att behandla skjutet vilt i området annorlunda än vanligt om djuret var friskt före skottet.
– Men hittar man ett dött djur i området så ska man inte röra det och absolut inte öppna kroppen utan bara rapportera var det ligger och om möjligt täcka över kadavret så att inte andra djur kommer åt det, säger Cecilia Hultén.

Gammal djurgrav grävdes fram
Orsaken till utbrottet av mjältbrand tros vara att en så kallad mjältbrandsgrav från 40-talet av misstag öppnade i samband med dikningsarbete i området.
Förr i tiden grävde man ner djur som dött av mjältbrand i mjältbrandsgravar på platsen.
Mjältbrandsbakterierna har dock en förmåga att sporulera, alltså gå in i ett vilotillstånd, och då blir de extremt motståndskraftiga och kan överleva under mycket lång tid. Om en gammal mjältbrandsgrav öppnas kommer bakterierna ut igen och kan angripa nya djur.
Ikväll har länsstyrelsen i Örebro informationsmöte i Ekeby bygdegård där bland annat representanter från länsstyrelsen, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och smittskyddsläkaren i Örebro ska delta.
Flyttbar brännugn används
Ett flertal döda djur i Kvismarens naturreservat har redan destruerats. Inom kort kommer förbränning av kvarvarande döda djur ske på plats med hjälp av en mobil förbränningsanläggning.
– Efter det förra utbrottet i Veddige 2008 beställde vi en mobil förbränningsugn. Förbränning på plats är ett enkelt och säkert sätt att ta hand om döda djur. Ugnen har varit på service under sommaren men är nu på väg till den aktuella gården, säger Katharina Gielen, chef på enheten för idisslare och gris vid Jordbruksverket.
Röken från ugnen är ofarlig.
– Denna rök består endast av vattenånga och koldioxid och är ofarlig för människor och djur. Vi gör vad vi kan för att minimera obehaget för omgivningen, säger Katharina Gielen.
Vattenflödena i området kommer att undersökas. Det ska bidra till att få en bild av de långsiktiga konsekvenserna för djurbesättningar och användandet av betesmarkerna i naturreservatet.