Niklas Friberg med sina plotthundar, som är erfarna på björn.
Foto: Rävper Andersson Niklas Friberg med sina plotthundar, som är erfarna på björn.

Avräknad björn upprör Orsajägare

Trots att björnen inte visade några tecken på träff, gick ytterligare två mil och spårades, utan tecken på skador, valde länsstyrelsen i Dalarna räkna bort den sista björnen i delområde 2 som träffad.

Under en björnjakt sent på eftermiddagen i lördags sköt en jägare på Orsa besparingsskog mot en björn mer eller mindre i självförsvar.
Björnen hade kommit rätt på honom, men efter skottet försvann björnen till synes helt oskadad. 

Hundarna hängde med och fortsatte jaga björnen i över två mil, enligt GPS-pejlen, innan Niklas Friberg lyckades koppla hundarna klockan 23.30 på lördagskvällen.

Inga tecken på skador
– Björnen stannade inte en gång och visade inga tecken på skador. När hundarna kom ut efter en väg på Råberget kunde jag ta dem, berättar Niklas Friberg.
– Björnen gick några hundra meter efter vägen och vek sedan av i ett traktorspår. Det finns inga som helst tecken på att den är träffad. Björnen har gått på alla fyra benen och jag gav en karta till länsstyrelsens besiktningsman med uppgifter från min pejl om vart jakten efter björnen gått. Jag markerade även med toapapper på vägen där björn och hund har gått, tillägger han.
Niklas Friberg , som är en av Sveriges mest erfarna björnjägare och som gjort ett flertal eftersök på påskjutna björnar, anser att det är skrämmande att länsstyrelsen hävdar att den aktuella björnen är träffad.

Enligt reglerna
När Jakt & Jägare frågar Lena Berg på länsstyrelsen Dalarna svarar hon:
– Vi har gått efter Naturvårdsverkets föreskrifter. Kan man inte hitta kulan, vilket vi inte lyckades med i det här fallet, så ska björnen räknas som träffad.
Hon berättar att länsstyrelsens personal inte undersökt området med metalldetektor, vilket lär vara enda sättet att hitta en gevärskula i skogsmark.
Länsstyrelsens personal hittade inte heller något som antydde att björnen är träffad av skottet – inget blod eller andra vävnadsrester varken på skottplatsen eller vägen där hundarna kopplades.

Kan ändå ha träffats
– Även om björnen är träffad är det inte säkert att en björn lämnar blod eller andra vävnadsrester på platsen, säger Lena Berg.
På frågan om vilka som sitter i den länsstyrelsegruppen som beslutar om hur påskjutna björnar ska bedömas räknar Lena Berg upp sig själv, miljövårdsdirektör Stig-Åke Svenson, Annicka Forsberg och Annki Alfredén.
• Är det inte konstigt att det inte sitter någon från jägarnas organisationer, med praktiska kunskaper om eftersök, i den här gruppen?
– Jag tror att någon i gruppen har jägarexamen, men är inte säker, svarar Lena Berg.