Foto: Shutterstock Kammarrättens dom visar att vapeninnehavare måste förvara nycklarna till sina vapenskåp på ett sätt så att ingen utomstående kan komma över dem, och inte heller berätta om gömstället ens för den närmaste familjen.

Bestals på fem vapen – det sjätte tog polisen

Inbrottstjuven förvann med merparten av jägarens vapen. Nu blir han av med det sista – kammarrätten anser att han inte gömt nyckeln tillräckligt väl och ger Polismyndigheten rätt att omhänderta vapnet.

En olycka kommer sällan ensam, något som blev tydligt för en man i 70-årsåldern som först råkade ut för ett inbrott under tidig vinter 2022. En eller flera tjuvar tog sig in genom ett öppet källarfönster, öppnade hans vapenskåp med nyckel och försvann med de flesta av mannens vapen.

Beslutade därefter

Därefter beslutade Polismyndigheten att samtliga mannens vapen, sex stycken kul- hagel- och kombigevär, skulle omhändertas med hänvisning till att förvaringen av dem varit felaktig. Fem av vapnen var försvunna på grund av stölden, men det sjätte anbefalldes mannen lämna ifrån sig tillsammans med ammunition, ljuddämpare och tillståndsbevis.

Myndigheten påpekade bland annat att källarfönstret saknade haspar och bara hölls stängt med hjälp av en kil. Och att det dessutom framstod som klarlagt att vapenskåpet öppnades med en nyckel som förvarades på en hylla i ett förråd fem meter från skåpet.

Sonen kände till

Dessutom, underströk man hos polisen, kände mannens son till var nyckel förvarades, någon som i sammanhanget räknades som utomstående.

Den bestulne var inte nöjd med polisens tolkning av situationen och vände sig därför till förvaltningsrätten i Växjö. Domstolen gick emellertid på polisens linje och hänvisade till 5 kap. 1 § vapenlagen där det slås fast att en innehavare av vapen måste hålla dem under uppsikt så att ingen obehörig kan ta kontroll över dem. Att mannen berättat för sin son om var nyckeln förvarades bedömde rätten som mindre genomtänkt, liksom det faktum att nyckeln förvarades i samma rum som vapnen och att källarfönstret gick att öppna utifrån.

Gömde nyckeln

Mannen valde då att överklaga till kammarrätten i Jönköping och underströk att skåpet var godkänt, nyckeln gömd i ett angränsade förråd och att sonen också är innehavare av vapenlicens och därför måste anses vara tillförlitlig. Därutöver menade han att det inte är rimligt att anta att det finns krav om att hålla alla fönster stängda i ett hem – dessutom , påpekade han, går ju ett fönster lätt att krossa.

Kammarrätten avslog emellertid överklagandet och fastslog därmed förvaltningsrättens dom och Polismyndighetens beslut.