Björnåtel minst två kilometer från hus

Under årets björnjakt blir det, som Jakt & Jägare tidigare rapporterat, även försök med åteljakt. Nu börjar en del av reglverket kring åteljakten klarna.

Försöket ska genomföras i Västerbotten och ske i samverkan mellan Jägareförbundet, Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Reglerna för hur jakten får gå till blir omfattande och är fortfarande under bearbetning, men en del grundläggande drag i regelverket är klara:
Åteln får inte placeras närmare bebodda hus än 2 kilometer, eller närmare än 200 meter från väg. Den får inte heller vara synligt från väg eller vandringsled.
Förutom dessa regler gäller att åteljägarna ska anmäla sitt intresse av att delta i försöket till Jägareförbundet i Västerbotten, ha jakträtt på området och ägarens tillåtelse att bedriva åteljakten – samt kunna ta på sig att vara ansvarig jaktledare.

Broblembjörnar eller inte
Meningen är att utröna om björnjakten blir säkrare med åtel, eller om den riskerar att skapa ”problembjörnar”. Det här har diskuterats i några år i en arbetsgrupp med representanter för jägare, björnforskning, länsstyrelser och Naturvårdsverket.