Björnattack på Åland

Ålandstidningen rapporterar om slagna får på Söderholmen i Brändö, Åland.
Fårägaren Anders Stenmark hittade några av sina tackor döda i hagen och slog larm. Naturvårdsintendent Jörgen Eriksson åkte ut för att ta sig en titt.
– Jag såg en död tacka och rester av ett par till, säger han till Ålandstidningen.

Troligtvis är det en björn som varit framme. Skadorna på den tacka som attackerades sist var omfattande, bland annat var juvret bortslitet. Slåtterholmen är en slåtter- och betesholme, där det är ganska igenväxt. Det finns gott om gömslen för rovdjur.

Tidigare har en björn rivit får på Sälö. Men Jörger Eriksson tvivlar på att det kan vara samma björn. Avståndet är för långt. Rykten talar om att det fötts björnar i trakterna kring Gustavs.

Nu ska det fastställas om fårägaren får ersättning för skador som orsakats av fridlyst vilt och eventuellt även för den utökade utfodringen som behövs när fåren tas hem från betet.

Frågan om skyddsjakt får polisen besluta.

– Om det blir fara för människors liv och egendom är det polisens sak att sköta den saken. Naturligtvis i samråd med jaktenheten och miljöbyrån, säger Jörgen Eriksson till Ålandstidningen.