I år gäller det att på 20 meters avstånd träffa med en kula i de lika drygt apelsinstora träffområdet på frontfiguren efter det att det placerats två skott i sidobjörnens träffområde. Allt ska ske inom tio sekunder. Bilden visar skott mot sidofiguren på 40 meter.
Foto: Anders Ljung I år gäller det att på 20 meters avstånd träffa med en kula i de lika drygt apelsinstora träffområdet på frontfiguren efter det att det placerats två skott i sidobjörnens träffområde. Allt ska ske inom tio sekunder. Bilden visar skott mot sidofiguren på 40 meter.

Björnpasset kräver träff i frontfiguren

Nu är det inte längre godkänt att bomma med två skott på frontbjörnen. Från och med i år måste den som skjuter Björnpasset, inför licensjakten på björn i augusti, klara att sätta en kula i träffområdet på frontfiguren.

Serierna med fyra skott avlossade inom 40 sekunder mot sidofiguren, med samtliga kulor inom träffområdet på 80 respektive 40 meters skjutavstånd, är kvar som tidigare.
Precis som tidigare kan alla skjutmoment göras med stöd, men ej i liggande skjutställning eller från skjutbänk.
Men när det gäller frontfiguren på 20 meters avstånd blir det en ändring från och med i år.

”Nu krävs det en träff”
– Björnpasset har inte förändrats på tio år. Ändringen görs efter klagomål om att det inte krävdes träff på frontfiguren. I princip kunde skytten avlossa de två skotten i luften. Nu krävs det en träff, förklarar Sivert Borup, viltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund (JRF).
Det gamla björnpass-skyttet mot frontfiguren krävde bara att det avlossades två skott inom fyra sekunder.
Nyheten, som införs i år, går ut på att sätta upp både en frontfigur och en sidofigur. Tavlorna ska stå fem meter från varandra i sidled.
Skytten står 20 meter från de två björntavlorna. Kravet för godkännande är att det är tre patroner som avlossas inom tio sekunder.

Först två skott mot sidobjörnen
Först avlossas två skott som ska träffa i rätt område på sidobjörnen. Träffområdet motsvarar var det centrala lungpartiet finns på en riktig björn, sedd med hela kroppen i sidoprofil.
Sedan ska den tredje kulan sitta inom den lite drygt apelsinstora huvudringen på frontbjörnen.
Problemet för många skyttar med kikarsikten är att optiken är inställd så att träffpunkten finns på ett längre skjutavstånd än 20 meter. Det innebär att om skytten siktar på ”apelsinen” går kulan flera centimeter utanför träffområdet.

Vill inte tipsa om ändrat träffläge
Hur skytten ska lösa det problemet vill inte Sivert Borup tipsa om.
– Det är därför vi har det här skyttet, för att den som skjuter själv ska upptäcka vad som händer på 20 meter, kommenterar han.
Sivert Borup vill inte beskriva det nya momentet i Björnpasset som ett svårt skytte.

Sekunder mellan liv och död
– Det handlar snarare om att björnjakt kan vara både svårt och farligt, förklarar viltvårdskonsulenten.
Det kan det handla om sekunder mellan liv och död om en skadskjuten björn rusar mot skytten
– Då finns det inte tid att träna. Men om det blir en livsfarlig situation under björnjakten är det bra att ha tränat, så det går att träffa snabbt på korta avstånd, sammanfattar Sivert Borup.