Björntilldelningen klar i Norrland

(Uppdaterad) De fyra länsstyrelserna i det norra rovdjursförvaltningsområdet har fastställt årets tilldelningar vid björnjakten. Totalt får 211 björnar fällas vid årets björnjakt. Åtling kommer att tillåtas i Västernorrland och Ståkke Sameby i Norrbotten.

I Västerbotten blir årets björnkvot 25 björnar. Västerbotten delas åter in i områdena ovan respektive nedanför odlingsgränsen. Högst 16 av de 25 björnarna får fällas nedanför. Jakttiden är 21 augusti till och med den 15 oktober.
I Västernorrland får 24 björnar fällas. Jakttiden är 21 augusti till 15 oktober.
I Jämtlands län får 90 björnar fällas – 45 på vardera sidan (norr-söder) om Europaväg 14. Jakttiden är 21 augusti till 15 oktober
I Norrbotten får 72 björnar fällas. Jakttiden är 21 augusti till och med 15 oktober nedanför odlingsgränsen, samt till och med den 30 september ovanför odlingsgränsen. Länet blir i år ett gemensamt jaktområde och den gamla uppdelningen i tre jaktområden slopas.

30 björnar tillgodo
Naturvårdsverket tillät tidigare i år fällning av 241 björnar inom norra rovdjursförvaltningsområdet (de fyra nordligaste länen). Den siffran ska även inkludera eventuella skyddsjakter fram till halvårsskiftet nästa år. De fyra länsstyrelsernas beslut innebär alltså att det finns 30 björnar till godo för skyddsjakter i det norra rovdjursförvaltningsområdet.
På Norrlandslänens egen begäran har man i år gjort ett undantag och bett Naturvårdsverket att ange ramarna. Nästa år är det meningen att länen helt på egen hand ska besluta om förvaltningen – om avskjutning och vilken inriktning som förvaltningen ska ha.

Stabilisering av stammen
Naturvårdsverkets rambeslut för både mellersta och norra förvaltningsområdet har syftat till att stabilisera björnstammen och hejda ökningen. Därför har verket generellt angett ett tak som motsvarar en avskjutning på cirka 10 procent.
– Beroende på skyddsjaktens omfattning våren 2011 bedömer vi att den beslutade licenskvoten kan medföra en stabilisering alternativt inledande minskning av Norrbottens björnstam, säger avdelningschef Britta Wännström i ett pressmeddelande från länsstyrelsen i Norrbotten.

Kräver registrering och fällavgift
Rovdjursföreningen samt Ornitologiska föreningen och Naturskyddsföreningen i Norrbotten ville emellertid att tilldelningen i länet skulle vara 50 björnar, och inte 72, samt krävde registrering av jägare (som vid vargjakten), obligatorisk utbildning av jägarna och en fällavgift på björn som ska täcka samhällets kostnader för licensjakten.

Sameby får åtla
En nyhet för i år är också att länsstyrelsen tillåter åteljakt inom Ståkke sameby. Det hela är ett försök att minska björnproblematiken inom ett begränsat område, där andra metoder inte fungerat. Länsstyrelsen i Norrbotten anser också att det är viktigt att björnar fälls inom områden där de skapar problem – vilket kan underlättas med åtling.
Även i Västerbotten tillåts en mer reguljär försöksjakt med åtel. Bland annat måste åteljägaren gå utbildning, anmäla sin åtel till Länsstyrelsen, hålla stora avstånd till hus, vägar och stigar, beakta begränsningarna för åtelmaterial och -mängd, dokumentera allt de gör vid åteln och städa åtelplatsen efter jaktens slut.

Läs mer om besluten här:
Norrbotten:
http://www.bd.lst.se/press/default.aspx?propID=10014293
Västernorrland: http://www.y.lst.se/
Västerbotten: http://www.ac.lst.se/default.asp?P=2622
Jämtland: http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/pressrum/Nyheter/2010/Bjornjakt_2010.htm