Älgjakten i Jämtland avstannar för brunstuppehåll mellan den 27 september och den 10 oktober.
Foto: Mostphotos Älgjakten i Jämtland avstannar för brunstuppehåll mellan den 27 september och den 10 oktober.

Brunstuppehåll i jämtländsk älgjakt

Länsstyrelsen i Jämtland har nu beslutat om brunstuppehåll i älgjakten. En sammanvägning av djuretik och skadenivåer på skog och i trafik ligger som grund för beslutet.

Sedan tidigare har länsstyrelserna i Gävleborg, Västernorrland och Västerbottens län beslutat om uppehåll i jakttiden för älg under jaktåret 2021/2022.
Nu följer Jämtlands län efter med ett uppehåll i 14 dagar mellan den 27 september och den 10 oktober.
– Vi har haft samråd i Viltförvaltningsdelegationen och en övervägande del av ledamöterna som representerar olika intressen är för ett brunstuppehåll. Det gäller exempelvis de som representerar intresset för trafiksäkerhet och illegal jakt, jägarintresset och naturvårdsintresset, kommenterar Sara Lindqvist, klövviltshandläggare, på länsstyrelsens hemsida.

Inte svårare att nå skademål
Sara Lindqvist nämner också att företrädare för skogsnäringen, brukare av jordbruksmark och rennäringen har motsatt sig ett brunstuppehåll.
Men länsstyrelsen i Jämtland bedömer att ett uppehåll i jakttiderna inte innebär att det blir svårare att nå upp till målen angående skador på skog och trafikskador orsakade av älg.
– Vi har även tagit hänsyn till djuretiska skäl säger Sara Lindqvist.