Dåligt år för kungsörnen

2009 blir ett dystert år för Sveriges kungsörnar, rapporterar Svenska Dagbladet (SVD). Enligt Per O Nilsson, boinventerare i Västerbotten, är de sannolikt att antalet kläckta ungar inte ens kommer upp 100 i landet. Det ska jämföras med 280 kläckta ungar i fjol.
– Det är katastrof, säger Per O Nilsson till tidningen.

En förklaring till att så många kungsörnsbon saknar ungar kan vara den snö som föll över örnarnas ägg på vårvintern. Dessutom har det varit dåligt om mat. Det är sorkbrist i Norrland och då konkurrerar många andra rovdjur om örnarnas huvudsakliga byten, hare och skogsfågel.

Tjuvjakt
Tjuvjakt är en annan faktor som pekas ut. SVD berättar om ett uppseendeväckande fall av konstaterad tjuvjakt på örn i Norrbotten, mellan Avidsjaur och Arjeplog. En dag i juni upptäckte ornitologer att örnarna i ett känt bo verkade ha dött. Man klättrade upp och hittade både föräldraparet och deras unge döda.
Berth-Ove Lindström, samordnare för Projekt Kungsörn i Norrbotten tror, enligt SVD, att de skjutis av tjuvjägare som avlossat sina skott när de vuxna fåglarna landat i boet för att mata ungen.

Behöver ett vittne
Polisens faunaansvarige vid polisen i Arjeplog, Anders Holmlund, hyser litet hopp om att finna de skyldiga.
– Det behövs ett vittne. Folk vet mycket, men man vill inte anmäla. Det är bekymret, säger Anders Holmlund till SVD.
Som ett led i att bekämpa illegal jakt föreslår nu miljöåklagare Christer Jarlås att även förberedelse till illegal jakt ska straffbeläggas.

”…kan inte göra något” 
– Vi har ett fall när norska tullen hittar fällor som ska användas till kungsörnsjakt och det finns en mottagare men vi kan inte göra något, säger Christer Jarlås till SVD. 
Riksdagens mål är att Sverige ska ha 600 årliga föryngringar av kungsörn.