Därför ska 29 finska vargar jagas

Det måste accepteras att småbarnsföräldrar är oroliga för varg. Det framhöll Finlands jordbruksminister när han presenterade ett förslag om att Finland ska tillåta jakt på 29 vargar.

Finland har för närvarande närmare 150 vargar. Det är en ökning med cirka 20 vargar sedan 2013.  Går ministerns förslag igenom kommer högst 29 vargar att få skjutas under 2015 från och med februari i år.
I början av 2000-talet var de finska vargarna nästan dubbelt så många som idag, men en omfattande tjuvjakt tros ha ägt rum.
När jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo från samlingspartiet presenterade förslaget för finska radion YLE framhöll han att många finländare nu är oroade för att vargstammen åter ska växa.

Hundar vargtagna
Förutom småbarnsföräldrar nämnde han skärrade hundägare, som fått uppleva att deras hundar försvinner.
Samtidigt måste de styrande Finland ta hänsyn till att vargen klassas som en utrotningshotad art i Finland.
Vargjakt har tidigare endast varit tillåtet i renskötselområden och efter beslut om skyddsjakt om en enskild varg orsakat problem.

Förvaltningsmål för vargrevir
Den finska förvaltningsplanen ska försöka sammanjämka de två olika intressena. Fram till nu har folk i vargområdena upplevt att de saknat sätt att hantera problemen med varg. Varje vargrevir ska nu sätta upp egna förvaltningsmål, så att de lokala aktörerna blir mer delaktiga. Boskapsuppfödare, jägare, naturvårdare och invånarrepresentanter har hörts före ministeriets förslag utformades.
Går förslagen igenom ska dess verkan följas upp och utvärderas om två år.