Sten Bergheden (m) och Pia Hallström (m) på besök på tillståndsenheten för vapen vid Stockholmspolisen." > Sten Bergheden (m) och Pia Hallström (m) på besök på tillståndsenheten för vapen vid Stockholmspolisen.
Foto: Moderaterna Sten Bergheden (m) och Pia Hallström (m) på besök på tillståndsenheten för vapen vid Stockholmspolisen.

De hoppas på snabbare vapenlicenser

De moderata riksdagsledamöterna Sten Bergheden och Pia Hallström har besökt Polisen i Stockholm för att diskutera frågan kring vapenlicenser.

Riksdagsledamötena Sten Bergheden (m) har lämnat in flera riksdagsmotioner om bättre villkor för jägare. Pia Hallström (m) som sitter i justitieutskottet.  Duon var på besök hos Polisens vapengrupp i Stockholm. Gruppen arbetar med frågor kring legala vapen. Besöket gjordes i syfte att diskutera bland annat hantering av vapenlicenser, väntetider för att få licens, vapenlagstiftningen och vapenbrott.

”Måste korta handläggningstiderna”
Tidigare har Sten Bergheden lämnat en motion till riksdagen om att det måste bli kortare handläggningstider för vapenlicenser i Sverige. Detta tog han även upp under besöket hos Polisen.
– Det var ett intressant och givande samtal. Polisen i Stockholm gör vad de kan för att handläggningen av vapenlicenser ska gå smidigt, men vakanser och interna prioriteringar gör att väntetiderna hamnar på omkring fyra till åtta veckor. Polisen framhöll också att ofullständiga ansökningar från vapenägare är vanliga och kostar mycket tid för polisen när de ska ringa runt efter kompletterande uppgifter, vilket i sin tur gör att korrekta ansökningar också drabbas av väntetider. De framhöll även att jaktvapen mycket sällan förekommer vid brott. Det skulle underlätta för både polis och för de som väntar på sin vapenlicens med ett system där en digital blankett ska vara fullständigt ifylld innan den kan lämnas in. Det skulle spara tid och pengar för både polisen och vapenägarna, säger Sten Bergheden i ett pressmeddelande.

”Kan prioritera tydligare”
Enligt Pia Hallström underströk Polisen att de fortsättningsvis bör sköta vapenhantering, men att det finns andra arbetsuppgifter som kan skötas av andra för att få loss mer resurser.
– Det framkom även att de datorsystem som man idag arbetar med inte är särskilt användarvänliga. Min uppfattning är att polisen kan prioritera vapenärenden tydligare, men samtidigt också att de som söker om vapenlicens behöver bli bättre på att fylla i ansökan korrekt, avslutar Pia Hallström i pressmeddelandet.
Sten Bergheden kommer att besöka fler polismyndigheter i landet under våren för att ta upp frågan om långa handläggningstider för vapenlicenser.