Frederik Pedersen, ordförande i nybildade Svenska Eftersöksföreningen.
Foto: SEF Frederik Pedersen, ordförande i nybildade Svenska Eftersöksföreningen.

De jobbar för bättre eftersök

I dagarna har Svenska Eftersöksföreningen bildats. Föreningen är den första i Sverige där syftet är att uppmuntra och fördjupa kunskaper kring eftersök av skadat vilt. Föreningen är rasobunden och öppen för alla som vill engagera sig och som stödjer och föreningens målsättning.

Varje år sker cirka 40 000 viltolyckor i Sverige, och på många håll ökar antalet olyckor. En mycket stor del av dem klaras ut med hjälp av en specialtränad jägare och dennes hund. 
Svenska Eftersöksföreningen vill underlätta förmedlingen av kunskap om eftersök och man vill uppmuntra till engagemang i landets utbildningar. Genom olika evenemang, nationellt och internationellt, vill man främja kompetensutvecklingen bland landets hundförare.
– Vårt mål är inte i första hand att förmedla kurser eller prov, det finns det andra som gör. Vi vill systematisera kunskapen och hjälpas åt att fördjupa den. Då kan vi bli ännu bättre. Det här är öppet för alla och vi har mött ett stort intresse från hundfolk i hela landet, säger föreningens ordförande Frederik Pedersen.

Tar till sig internationella kunskaper
Svenska Eftersöksföreningen menar att man i Sverige har mycket att lära av hur kunskap om eftersök hanteras i andra länder. I Tyskland, till exempel, har man samlat och dokumenterat eftersökserfarenheter i närmare tre hundra år, vilket ger en rik kunskapskälla att ösa ur.
– Vi påstår inte att andra traditioner är bättre eller sämre, men vi ser tydligt att vi i Sverige kan plocka russinen ur andras kakor. På så sätt blir vi ännu bättre på att söka skadat vilt. Ytterst är det just det vi vill: förkorta lidande genom att jobba klokare med hunden. Det tjänar alla på. Också du som kör bil, säger Frederik Pedersen.
Här är eftersöksföreningens webbsida: